ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه

منشا تمام احساساتی که یک انسان در طول زندگی خود تجربه می کند ضمیر ناخودآگاه است.

مانند احساس تاسف، احساس ترس، افسردگی اضطراب. احساسات ناشی از مردود شدن در یک امتحان تحصیلی مهم یا صحبت با شخصی برای زندگی مشترک، که تمام وجود شخص را اضطراب از اشتباه کردن فرا میگیرد.

ضمیر ناخودآگاه همیشه حضور خود را اثبات می کنید حتی زمانی که ضمیر خود آگاه غیر فعال هست، ضمیر ناخودآگاه مسئول تمام احساسات غیر ارادی انسان است

این ضمیر پا را از باور ها فراتر گذاشته و حتی عکس العمل های اندام انسان را تحت تاثیر قرار میدهد

مثلا هنگامی که شی به سمت چشم انسان پرت میشود به صورت غیر ارادی عمل دفاع صورت می گیرد چشم بسته و سر انسان به جهت دیگری چرخش میکنید این عمل تحت تاثیر ناخودآگاه صورت می گیرد.

برخورد منطقی با ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه را نمیتوان منطقی تفسیر کرد. مثلا زمانی که شی به سمت چشم انسان پرتاب میشود نمیتوان به این موضوع منطقی نگاه کرد که این شی از کنار چشم عبور میکند.

حتی اگر فاصله چند سانتی متری با چشم داشته باشد. ناخودآگاه به مغز اخطار داده و بدن واکنش نشان میدهد.

این موضوع در احساسات نیز صدق میکند وقتی شما از صحبت در یک تجمع وحشت دارید نمی توانید با ناخودآگاه خود به صورت منطقی برخورد کنید که صحبت در این تجمع ترسی ندارد.

ضمیر ناخودآگاه تثبیت کننده

هرچه در ناخودآگاه انسان شکل بگیرد به صورت کامل شخصیت باور و اعتقادات فرد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.

به عنوان مثال اگر شخصی از صحبت کردن در یک جمع ترس داشته باشد در صورتی که در این موقعیت قرار گیرد این ترس بر او چیره میشود.

یا مثلا اگر فرد این باور را در خود پرورش دهد که ارزش کمی دارد برای همین هیچ کس او را به عنوان عشق خود انتخاب نمیکند بعد از مدتی فرد اعمال و رفتاری از خود نشان میدهد که این بی ارزش را به دیگران ثابت میکند.

ضمیر ناخودآگاه و تاثیر آن بر احساس و رفتار انسان

شاید تجربه کرده باشید گاهی احساسی پیدا میکنید که نه این احساس را درک میکنید و نه منشا این احساس را میشناسید، مثلا یک ترانه را در جایی می شنوید و احساس ناراحت کننده ای را تجربه می کنید

بدون آن که دلیلی برای آن داشته باشید و یا شخصی را ملاقات میکنید که نسبت به این شخص احساس ترس یا اضطراب دارید بدون اینکه پیش زمینه ای از این فرد در ذهن شما باشد.

تصور کنید فردی در کودکی از طرف خانواده محبتی دریافت نکرده، در اجتماع مدرسه و.. دچار احساس حقارت شده این فرد در بزرگسالی دچار کمبود های عاطفی وبی توجهی قرار خواهد گرفت و همیشه خود را بی ارزش خواهد دید.

باور ها و احساسات کودکی فرد در سنین بالا روی رفتار و احساسات وی تاثیر منفی خواهد گذاشت و همیشه از رسیدن به هدف متوقف خواهد شد.

آیا میتوان تاثیرات منفی ضمیر ناخودآگاه بر احساس و رفتار را متوقف کرد؟

بله این کار امکان پذیر است، رفتار و احساس شما هر دو نتیجه ی باورهای شماست و اگر بتوانید باورهای خود را تغییر دهید رفتار و احساس تان نیز تغییر می کند.

به مثالی که گفته شد توجه کنید اگر فرد موفق می شد باور به اینکه نسبت به دیگران بی ارزش است را در خود از بین ببرد ضمیر ناخودآگاه او به جای تاثیر منفی تاثیر مثبتی بر رفتار او می گذاشت.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.