عواقب ترساندن کودک

آوریل 21, 2020
ترساندن کودک

عواقب ترساندن کودک

ترساندن کودک گاهی والدین فرزندشان را برای جلوگیری از انجام کاری می‌ترساند. متاسفانه بسیاری از والدین ترس را در کودکی بی ارزش می‌دانند درحالی که بی‌توجهی […]