تست روانشناسی عشق

تست روانشناسی عشق

تست روانشناسی

برای شناخت بیشتر از نوع رابطه خودتان با طرف مقابل اقدام به ترجمه و آماده کردن این تست روانشناسی عشق کرده ایم . این تست توسط دو روانشناس مطرح به نام‌های “هاتفیلد” و “اسپریچر” مطرح گردید شما در این تست می‌توانید میزان علاقه خود به محبوب‌تان (همسر، نامزد، معشوق و …) را متوجه شوید لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید و برای هر سوال یک گزینه را انتخاب نمایید . در انتها بر اساس تعداد گزینه ای که بیشتر انتخاب شده است پاسخ مورد نظر را مطالعه نمایید.

 

1 ) اگرمرا ترک کند به شدت ناراحت خواهم شد.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

2) گاهی احساس می کنم که نمی توانم افکارم را کنترل کنم ، همیشه به فکرش هستم.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

3) وقتی می خواهم کاری انجام دهم تا خوشحال شود ، احساس خوشحالی می کنم.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

4) دوست دارم با  او باشم نه با هر فرد دیگر.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

5) فکر این که عاشق فرد دیگری شود، حسادتم را بر می انگیزد.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

6) دوست دارم  که درباره او  همه چیز را بدانم.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

7) از همه لحاظ  او را می خواهم ، جسمی ، هیجانی و ذهنی.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

8) برای محبتش اشتهای سیری ناپذیری دارم.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

9) برای من ، همسر ایده الی است.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

10) وقتی به من دست می زند ، تمام وجودم به لرزه در می آید.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

11) به طور دائم در افکار من حضور دارد.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

12) دوست دارم که درباره من همه چیز را بداند ، افکار ، نیازها و امیدها.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

13) به شدت می خواهم ویژگی هایی داشته باشم که او دوست دارد.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

14) خیلی جذبش  شده ام.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

15) در ارتباط با او ، وقتی مسائل خوب پیش نمی رود ، به شدت افسرده می شوم.

کاملاً مخالفم               مخالفم                مهم نیست        موافقم                 کاملا موافقم

 

انجام این تست روانشناسی عشق صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود.

مشاهده و خرید بسته آموزشی

نتایج تست

اگر بیشتر پاسخهای شما کاملاً موافقم است

رابطه ای پرشور و عاشقانه

احساس شما نسبت به طرف مقابلتان بسیار زیاد هست و احساس خیلی خوبی نسبت به او دارید و بدون او نمیتوانید زندگی کنید و از وجودش در زندگیتان لذت میبرید

 

اگر بیشتر پاسخهای شما موافقم است

پراحساس اما  نه چندان پر شور

ابراز احساساتتان شدید نیست ولی بدون حس هم نیست  به مرور که مدت زمان روابط زیاد می گردد ، احساساتتان قویتر و شدت ابراز آن کمتر

می شود

اگر بیشتر پاسخهای شما موافقم و مخالفم است

گاهی اوقات انفجار احساسات 

شما در رابطه تان احساس خوبی دارید و گهگاه ابراز احساسات شدیدی بروز می دهید. و گاهی اوقات احساس سردی دارید

 

اگر بیشتر پاسخهای شما مخالفم است

رابطه ای تقریباً سرد و با احساسات کم 

رابطه ای نامناسب دارید و هيچ يك از شما از رابطه ای كه ساخته‌ايد احساس رضايت نمي‌كنيد. همچنین سرنوشت خوبي در انتظار‌تان نخواهد بود

 

اگر بیشتر پاسخهای شما کاملاً مخالفم است

شما هیچ علاقه و عشقی ندارید

نسبت به او کاملا بی احساس هستید و  هیچ حس و علاقه و کششی نسبت به او ندارید .