برگرداندن دوست پسر به رابطه

برگررداندن دوست پس

آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که بخواهید دوست پسر و یا نامزد قبلی خود را که به رابطه تان پایان داده است، به رابطه بازگردانید؟ راه حل برگرداندن دوست پسر به رابطه چیست؟؟!!

آیا دوستان و اطرافیانتان مدام به شما گوشزد میکنند که با دقت بیشتری در این باره فکر کنید، اما شما او را مورد مناسبی برای خود میدانید؟

آیا در تلاش برای برگرداندن دوست پسرتان هستید؟

آیا پسری که رفته برمیگرده ؟؟

آیا پسری که رفته برمیگرده ؟ چگونه عشقم را برگردانم؟ چه دعایی کنم که عشقم برگرده ؟

بحث بر سر اینکه آیا برگرداندن دوست پسر برایتان مناسب است یا نه، در موضوع این مقاله نمیگنجد و ما با فرض آنکه او برای شما مورد مناسبی است، راهکارهایی را برایتان ارائه میدهیم تا بتوانید دوست پسر خود را بهرابطه بازگردانید.

اگر تصمیم به مصالحه با او گرفته اید و در تصمیم خود قاطع هستید. عزم خود را جزم کنید و به حرف های اطرافیانتان توجه نکنید. فراموش نکنید که نباید از امر مشورت چشم پوشی کنید اما هنگامی که با درنظر گرفتن تمام جوانب، انتخاب خود را کرده اید و در تصمیمتان مصمم هستید.

حال وقت اراده فرا رسیده است! در اینجا به 3 راهکار موثر در این راه اشاره خواهم کرد؛ اما قبل از آن باید ابتدا به موفقیت خود در این راه امیدوار باشید!

مشاهده و خرید بسته آموزشی 

1- رفتارهای شما بعد ازجدایی از او، در برگرداندن دوست پسر، بسیار مهم است

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که دختران (یا زنان) پس از پایان رابطه انجام میدهند، تلاش بیش ازحد برای بازگرداندن شریک عاطفی شان به رابطه است؛

که این تلاش اغلب از راه های اشتباهی به انجام میرسد و در آخر نتیجه عکس خواهد داد!

پیام دادن هر روزه و مداوم به او، چک کردن او در صفحات اجتماعی، سعی در ابراز عشق وعلاقه و سعی در بزرگنمایی ابعاد مثبت وجودی خود، تماس گرفتن با او، عمداً قرار گرفتن بر سر راهش و…

تماماً جزء رفتارهای اشتباه پس از پایان رابطه است و هیچ نتیجه ای جز ایجاد فاصله ی بیشتر میانتان نخواهد داشت.

پس از پایان رابطه باید بصورت غیر مستقیم نشان دهید که حال زندگی مستقلی را شروع کرده اید و کنترل ویژه ای برروی احساسات خود دارید.

دختری که پس از پایان رابطه بطورکامل ازنظر روحی فلج و ناتوان میشود، نه تنها برای  برگرداندن دوست پسر و شریک سابق خود بلکه برای هیچ مردی خوشایند و جذاب نیست!

پس اگر فعلاً توان کنترل این احساسات را درحود نمی بینید، اندکی به خود زمان دهید تا به شکلی حقیقی این کنترل را بدست آورید.

او باید شما را با کسی که قبلاً بوده اید، متفاوت ببیند و کنترلتان را بر روی احساساتتان را بصورت ملموس و «واقعی» حس کند.

باید ببیند که راه مثبت اندیشی، موفقیت و شادی را درپیش گرفته اید.

باید اعتماد به نفس خود را تقویت کرده و از این راه به جذابیت بیشتری برسید.

2- فاصله تان را نسبت به همیشه بیشتر کنید.

غیبت و نبود شما میتواند باعث حس فقدان حضورتان در زندگی اش شود!

مدتی در دسترس نباشید و به معنای واقعی غیب شوید!!

دلتنگی ایجاد شده نسبت به شما به همراه حس استقلال وجودتان که به او القا کرده اید، همراهان خوبی برای بازگرداندن او به رابطه هستند.

اگر همیشه در دسترس باشید، هیچگاه دلتنگتان نخواهد شد!

یکی دیگر از را های برگرداندن دوست پسر

باید مدتی را دور از او به رسیدگی به اهداف خود بپردازید و نشان دهید که میتوانید مستقلاً در رسیدن به آرزوهایتان تلاش کنید.

استقلال و اعتماد به نفس دو پارامتر عمده هستند که زنان را برای مردان جذاب خواهندکرد.

3- گاهی نیازاست او را به فکر وا دارید! برای برگرداندن دوست پسر

این را بدانید که او دوست دارد شما دوستش بدارید حتی اگر به رابطه پایان داده باشد! خودخواهانه بنظر میرسد اما حقیقت دارد!

شما، زمانی اعتماد به نفس او را افزایش داده اید و او همیشه انتظار دارد که در مرکز توجه شما باشد!

باید نشان دهید که اکنون دیگر در مرکز توجه شما نیست و تاحدودی او را به فکر بیندازید که:

چه اتفاقی افتاده که دیگه به من توجه نمیکنه؟!

باید نشان دهید که میخواهید از این برهه ی زمانی بگذرید و به سمت جلو حرکت کنید و حتی شاید تصمیم دارید او را فراموش کنید!

در تمام این مراحل دقت کنید که رفتارهای منفی ازخود بروز ندهید و برای برگرداندن دوست پسر با کارهای مثبت او را به سمت خود جذب کنید.

فراموش نکنید که ادب، احترام، استقلال و اعتماد به نفس بسیار مهم بوده و یک زن جذاب هیچگاه برای نشان دادن استقلال فکری خود حرمت ها را نمیشکند و دهان به توهین بازنمیکند!

ما را در اینستاگرام دنبال کنید