تیپ های شخصیتی

بهمن ۲, ۱۳۹۷

آیا برون گراها و درون گراها می توانند باهم رابطه عشقی داشته باشند؟

رابطه عشقی برون گراها و درون گراها چرا خیلی از روابط شکست می خورند؟ آیا تا به حال ازخود نپرسیده اید که چرا بسیاری از روابط […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷

کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟

تیپ شخصیتی درون گرا قرار ملاقات می تواند برای هر کسی سخت باشد. دشوار است که با افراد جدید آشنا شوید و حتی دشوارتر از آن، […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷

با یک فرد مغرور چگونه برخورد کنیم؟

با یک فرد مغرور چگونه برخورد کنیم؟ ماهیت انسانهای مغرور: غرور به حالت احساسی گفته می ‌شود که در آن شخص برای خود ارزش بسیار زیادی […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷

کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟ یا وارد یک رابطه عشقی بشوند.

کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟ ۱-بی ثباتی هیجانی (روان رنجور خویی) کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟ ازدواج دو فردی که ثبات هیجانی […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷

چگونه با تیپ شخصیتی حساس برخورد کنیم

تیپ شخصیتی حساس این دسته افراد اهمیت زیادی میدهند به احترامی که طرف مقابل شان برای ایشان قائل است. اگر طرف مقابل شما یک مرد است حتما طوری […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷

ویژگی های تیپ شخصیتی خود شیفته

 تیپ شخصیتی افراد  خودشیفته یکبار هم که شده از بیرون به خودتان و دیگران نگاه کنید. اول از خودتان بپرسید آیا لازم است همه روابط را […]