ژانویه 24, 2019
کنترل احساسات

آیا امکان کنترل احساسات شما وجود دارد؟

کنترل احساسات دختر در انتظار نامزدش بود تا به او زنگ بزند، اما او این کار را نکرد چون در یک جلسه کاری بود. دختر به زنگ […]
فوریه 5, 2019
ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخود آگاه چه نقشی در احساسات دارد؟

ضمیر ناخودآگاه منشا تمام احساساتی که یک انسان در طول زندگی خود تجربه می کند ضمیر ناخودآگاه است. مانند احساس تاسف، احساس ترس، افسردگی اضطراب. احساسات […]
فوریه 5, 2019
 ترس از تنها بودن

چه چیزی باعث ترس از تنها بودن می شود؟

 ترس از تنها بودن من نمی توانم تنها باشم همیشه می خواهم مردم در اطرافم باشند نمی دانم چرا وقتی تنهاهستم، احساس ناراحتی می کنم آیا […]
فوریه 5, 2019
ایجاد حس و حال خوب در زندگی

چگونه احساس بهتری داشته باشیم؟

 حس و حال خوب در زندگی در زندگی روزهای سختی وجود دارد که باعث می شود مشکلات به نظرتان بزرگتر به نطر برسند و به راه […]