زبــان بـــدن

بهمن ۲, ۱۳۹۷

چگونه دست یافتنی تر به نظر برسیم؟

چگونه دست یافتنی تر به نظر برسیم؟ اگر اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) دارید، ممکن است با نزدیک شدن افراد به خود مقابله کنید. پس چگونه دست […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷

رفتار و حرکاتی که نشان می دهد شخصی عاشق شما است

 عاشق این مقاله بر اساس روانشناسی، زبان بدن، تحلیل رفتار و روانشناسی جذب می باشد پس نگاهی گذرا به این مطالب نداشته باشید و کلمه به […]
بهمن ۲, ۱۳۹۷

زبان بدن افراد عاشق

زبان بدن افراد عاشق افراد عاشق همان ‌طور كه گفتیم دچار فعل و انفعالاتی می‌شوند كه مغز وظیفه انتقال این اطلاعات و حالت‌ها را به اندام‌شان […]