چند قدم تا اعتماد به نفس

چند قدم تا اعتماد به نفس

پرورش اعتماد به نفس

اعتماد به نفس بالایی داشته باشید اگر …

1.بپذیرید که هر جا و هر که هستید به این دلیل است که خودتان خواسته اید. اگر موقعیت تان را دوست ندارید ، خودتان را تغییر دهید.

2. آنقدر تجسم کنید تا تحقق پیدا کند. طوری عمل کنید که گویی همان اعتماد به نفسی را که خواستارید دارا هستید تا به واقعیت پیوستن آن ، این تصویر ذهنی را حفظ کنید.

3.یک خوشبین تمام عیار باشید. در هر شرایطی به دنبال یافتن نقاط مثبت باشید.

4.بزرگترین ویژگی انسان این است که می تواند توقف ناپذیر شود.شما هنگامی توقف ناپذیر می شوید که تحت هیچ شرایطی از ادامه کار خسته نشوید.

5. در از بین بردن نیروهای بالقوه درونی، تردید داشتن نسبت به خود ، به تنهایی از تمام محدودیت های بیرونی قوی تراست.

6.از امروز تصمیم بگیرید به جای آن که قربانی تغییر باشید استاد تغییر شوید.

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس

7. بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

8. اعتماد به نفس هم مانند تایپ کردن یا دوچرخه سواری یک مهارت است که می توان با تمرین آن را پرورش داد.

9. برای به دست آوردن اعتماد به نفس باید طوری عمل کنید که گویی آن را دارا هستید.

10. ابتدا مشخص کنید که دقیقاً چه می خواهید و آنگاه با تمام توان برای دستیابی به آن تلاش کنید.

11. پرورش اعتماد به نفس مانند پرورش اندام است. باید ابتدا ترکیب اصلی را بسازید و سپس روی آن کار کنید.

12. شما بسیار بیش از آنچه تصور میکنید باهوش و خلاق هستید، اراده کنید که هر روز هوش و خلاقیت خود را بیشتر از قوه به فعل در آورید.

13. همه می ترسند، اما انسان برتر کسی است که علیرغم ترسش کاری را که باید ، انجام دهد.

14. اگر کاری را به خاطر آن که از آن می ترسید انجام ندهید ، ترس کنترل زندگی شما را به دست می گیرد. 15. شما به همان چیزی بدل می شوید که اکثر اوقات به آن فکر می کنید. پس به آنچه که می خواهید باشید فکر کنید نه آنچه نمی خواهید.

معجزه اعتماد به نفس

1. هنگامی که برای اولین بار با کسی ملاقات می کنید .در چشمهایش نگاه کنید ، نامتان را به وضوح بگویید و محکم با او دست بدهید.

2. طریقه بر زبان آوردن نام تان هنگام معرفی خود به دیگران معیاری است .برای سنجش اینکه چقدر خودتان را دوست دارید و به خود احترام می گذارید.

3. هر کجا که میروید پیش فرض تان این باشد که موفق می شوید .انتظار داشته باشید که مورد محبت و توجه دیگران قرار بگیرید.

4. شما بزرگترین معجزه طبیعت هستید. هرگز نه در گذشته و نه در آینده نظیر شما نبوده و نخواهد بود.

5. لازم نیست که کسی غیر از خودتان باشید.فقط کافی است از کسی که قبلاً بوده اید بهتر باشید.

6. زندگی را با واژه های خودتان تعریف کنید .همیشه مثل بهترین کسی که می توانید باشید زندگی کنید

چگونه اعتماد به نفس بالاتری داشته باشید

7. هیچ مشکلی وجود ندارد که شما قادر به حل آن نباشید، هیچ مانعی وجود ندارد که شما قادر به از میان برداشتن آن نباشید .هیچ هدفی وجود ندارد که شما قادر به رسیدن به آن نباشید.

8. هر کاری را که دیگری انجام داده باشد شما هم به احتمال زیاد می توانید انجام دهید.به شرط آن که شدیداً طالب آن باشید.

9. هیچ کس بهتر از شما نیست.فقط بعضی از افراد در زمینه های بخصوصی بهتر از شما پرورش یافته اند و دانش بیشتری کسب کرده اند.

10. اگر کاری ارزش انجام دادن داشته باشد، باید آن را شروع کنید ، حتی اگر در اوایل کار نتوانید آن را به خوبی انجام دهید.

11. اگر کاری ارزش انجام دادن داشته باشد باید آن را با تمام وجود دنبال کرد.

12. برای رسیدن به هدفی که برای خود تعیین کرده اید می توانید هر چه را که لازم است یاد بگیرید.

13. ذهن شما مثل ماهیچه عمل می کند. هر چه بیشتر آن را به کار بگیرید قوی تر می شود.

14. یکی از راه های پرورش اعتماد به نفس این است که حتی وقتی می توان محتاطانه عمل کرد ، شجاعانه و با اعتماد به نفس عمل کنید.

15. انسان هایی که اعتماد به نفس دارند ابتدا فکر می کنند، تصمیم می گیرند و سپس عمل می کنند.

کلید موفقیت پرورش اعتماد به نفس

1. اعتماد به نفس اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است.

2. شما می توانید از عهده هر کاری برآیید به شرط آن که شدیداً خواستار آن باشید.

3.مردم امید و آرزو عادی افراد متکی به نفس ، هدف و برنامه.

4.عدم توانایی یا نداشتن شرایط مناسب نیست که مانع دارند ؛پیشرفت شماست ؛ مانع واقعی نداشتن اعتماد به نفس است.

5.شما هیچ محدودیتی در توانایی انجام کار ندارید جز محدودیت هایی که خودتان در ذهنتان ایجاد می کنید.

6.اعتماد به نفس یک عادت است . برای پرورش آن باید طوری عمل کنید که گویی اعتماد به نفسی را که خواستار آن هستید دارید.

7. رویاهای بزرگ داشته باشید. فقط رویاهای بزرگ می توانند روحیه و ذهن شما را فعال نگه دارند.

8.کلید اعتماد به نفس این است که ابتدا تصمیم بگیرید چه می خواهید. سپس برای رسیدن به خواسته خود طوری عمل کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد.

9.در درونِ جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.

10. واقع نگر باشید و آینده ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید.

11. آینده متعلق به کسانی است که خواستار آن هستند . از همین امروز تصمیم د هر چه را در زندگی آرزو دارید طلب کنید.

12.شما همیشه در این که چه کاری را بیشتر، چه کاری را کمتر و چه کاری را اصلاً انجام ندهید آزاد هستید.

13. انسان هایی که اعتماد به نفس دارند خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند. فقط خودشان را با بهترین کسی که می توانند باشند مقایسه می کنند.

14. در هر بخشی از زندگی به عالی بودن فکر کنید و هرگز برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی کوتاهی نکنید.

15. هر کاری را که دوست دارید ، انجام دهید و با تمام وجود برای بهتر بودن در آن کار تلاش کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.