8 راه غلبه بر خودخواهی در روابط زناشویی.

 خودخواهی 

8 راه غلبه بر خودخواهی در روابط زناشویی.

بسیاری از ما انسان ‌ها، به دلایل متعددی صفت «خودخواهی» را در وجود خود داریم.

اما تا قبل از ازدواجمان از وجود چنین صفتی در خویش ناآگاهیم، چرا که ازدواج باعث خواهد شد.

تا در بسیاری از مواقع از خودگذشتگی کنیم و یا خواسته‌های خود را به تعویق بیندازیم و این ‌ها شرایطی هستند که شاید در دوران مجردی با آن‌ها روبرو نشده ایم!

سواستفاده‌ی احساسی، مالی، جسمی و جنسی از همسران یکی از بزرگترین پیامدهای خودخواهی طرف مقابل است.

صرف نظر از ریشه‌های ایجاد خودخواهی در وجود انسان، در این مقاله به 8 راه غلبه برا خودخواهی‌مان خواهم پرداخت.

در صورتی که علائم خودخواهی را در خود مشاهده کردید، این 8 راهکار را تمرین کنید تا بتوانید روابط خود را بهبود ببخشید!

1- ببخش و دریافت کن!

اغلب انسان‌ها دریافت کردن را بیش از بخشیدن دوست دارند.

اما پس از ازدواج باید در این مورد به توافق برسید و یکی از طرفین همیشه دریافت کننده و دیگری همیشه بخشنده نباشند.

پس از ازدواج خواسته های «دو شخص» مورد بحث است، نه فقط یکی از آنها! پس باید به خواسته‌ های هر دو طرف رسیدگی شود.

2- خواسته‌هایت را بعد از خواسته‌های او، مطرح کن!

سعی کنید ابتدا به خواسته‌ها و نیازهای همسرتان رسیدگی کنید و پس از آن خواسته‌های خود را مطرح کنید.

منظور از این خواسته ها، نیازهای عاطفی، نیازهای مادی، نیازهای روحی و … است.

طبیعی است که انسان ذاتاً میخواهد ابتدا به نیازهای خودش پاسخ دهد اما در رابطه‌ی زناشویی باید عکس این موضوع را نیز یادبگیریم.

هدف از غلبه بر خودخواهی این است که یادبگیریم چگونه علاوه بر خودمان، همسرمان را نیز ببینیم، نه آنکه تمرین کنیم تا همیشه از خواسته هایمان چشم پوشی کنیم!

3- مسئولیت اشتباهاتت را بپذیر!

گاهی اظهار پشیمانی کردن، چندان هم بد نیست!!

خودخواهی باعث میشود که فرد اشتباهاتش را تقصیر دیگران بداند و خود مسئولیتی درقبال انجام آنها، نپذیرد.

یکی از موثر ترین راه‌های غلبه بر خودخواهی پذیرش مسئولیت اشتباهات و اظهار پشیمانی برای آنهاست.

4- از خودت سوال کن!

ابتدا باید بپذیرید که شما این صفت را دارید و بتوانید در هنگام اشتباه کردن اعتراف کنید!

سپس شروع کنید و از خودتان سوالاتی را بپرسید.

آیا من واقعا همان همسری هستم که همیشه میخواستم باشم؟؟

و بزرگترین سوال: آیا فلان مسئله که خودم و همسرم را بخاطرش آزرده خاطر کردم، از ازدواج و رابطه‌ی ما مهم تر است؟؟

5- گوش کنید!

باید یادبگیرید که صحبت های همسرتان را نیز بشنوید بجای آنکه فقط گوینده باشید و از او انتظار گوش کردن به حرف‌هایتان را داشته باشید!به اینکه: پس از اتمام صحبت هایش، چگونه او را مجبور به پذیرش حرف‌هایتان کنید/ چه جوابی بدهید، فکر نکنید!

6- یکبار هم که شده، با کفش های او قدم بردارید.

سعی کنید دنیا را با نگاه او ببینید. خود را بجای او فرض کنید و ببینید که اگر همسرتان با شما چنین رفتار خودخواهانه ای داشت و شما بجای او در این شرایط بودید، چه احساسی خواهید داشت؟!

7- قبل از نشان دادن عکس العمل، فقط برای چند دقیقه، صبر کنید!

سعی کنید در مواجهه با شرایطی که قبلاً بخاطر آن‌ها خودخواهی نشان میدادید، حال اندکی صبر کنید و به عکس العملتان فکر کنید!

8- دعا کنید!

ممکن است با وجود تمام تمرین هایی که برای غلبه بر خودخواهی تان انجام داده اید، هنوز قادر به رفع این صفت نشده باشید!

دوست نداشته باشید با همسرتان در مورد خواسته‌هایتان به توافق برسید!

نمیخواهید خواسته هایتان را به تعویق بیندازید!

نمیخواهید به صحبت های دیگران گوش دهید و میخواهید فقط روش خودتان را پیاده کنید .

خلاصه اینکه نتوانستید به تنهایی در رفع این مشکل، اقدامی انجام دهید! خب!

پیشنهاد من برای شما این است که دعا کنید تا خداوند روح فداکاری و گذشت را وجودتان قرار دهد .

شما نیز بتوانید با تمرین راهکارهای بالا به بهبود هرچه بیشتر روابطتان کمک کنید!