ابراز احساس پسرها

ابراز احساس پسرها

در این مطلب نوع ابراز احساس پسرها را بیشتر توضیح میدهیم. آیا برایتان پیش آمده که با مردی آشنا شوید که حس کنید شما را دوست دارد اما از این احساس خود مطمئن نباشید؟ آیا در رفتار او نوعی تردید برای ابراز علاقه و یا ترس از عواقب ابراز علاقه میبینید؟

بسیارخب! شما اولین زنی نیستید که در چنین شرایطی قرار دارد! گاهی اوقات خواندن سیگنال های دریافتی از فرد مقابل برایمان سخت میشود و درک کردن اینکه کدام رفتارش، چه معنی و دلیلی دارد، برایمان مقدور نیست! از طرفی میخواهیم درصورت وجود حس دوست داشتن، از این حس باخبر شویم و بتوانیم احساس خود را نیز بر زبان بیاوریم.

اما طرف مقابل ما با تفکراتی همچون:

خراب شدن رابطه‌ی دوستانه‌ا‌ی که بینمان وجود دارد، فکر کردن به اینکه ما هنوز هم در فکر رابطه‌ی پیشین خود هستیم، تصور اینکه ما احساس خاصی نسبت به او نداریم و ترس از پس زده شدن، از ابراز احساساتش خودداری میکند.

اگر این کشمکش میان اطمینان به وجود احساس در وجود او و عدم اطمینان از وجود چنین احساسی، خیلی طول بکشد، دو طرف را آزرده خاطر خواهد ساخت.

در هرحال، در اینجا به 7 نشانه برای آنکه این مرد شما را دوست دارد ولی بخاطر ترس های وجودی اش در حال سرکوب این احساس است، میپردازم: (ابراز احساس پسرها)

1- در کنار شما به شکل متفاوتی رفتار میکند.

اگر مردی به شما علاقه داشته باشد، میتوانید متوجه شوید که رفتارش با شما، از رفتارش با دیگر زنان، متمایز است.

ممکن است نزد شما به کارهایی بپردازد و بخواهد برایتان طنازی کند، که در این صورت او از بیان احساسش خیلی ترسی ندارد و مشخصاً میخواهد با شما زمان طولانی تری را بگذراند و یا ممکن است نزدتان از بیان احساسش عاجز باشد و این مسئله او را عصبی و نگران نماید.

2- درصورتی که با یکدیگر دوستانی معمولی هستید، رفتارش تغییر خواهد کرد.

برقراری رابطه‌ی عاشقانه با کسی که تاچندی پیش دوستانی معمولی بوده اید و در این رابطه‌ی دوستانه احساس امنیت زیادی میکرده اید، دشوار خواهد بود؛ زیرا شما ناچارید نشان دهید که هیچ تغییری در رابطه‌ی شما ایجاد نشده است ( درصورتی که ماهیت رابطه تغییر کرده است).

اگر طرف مقابل شما به ناگهان به شکل رسمی تری با شما برخورد کرد و یا سعی در حفظ فاصله با شما نمود، نشان دهنده‌ی این است که میخواهد همه چیز را نرمال جلوه دهد و به شما این اطمینان را بدهد که امنیت شما در خطر نیست!

3- به شما خیره میشود!

اگر مچ او را در هنگامی که به شما خیره شده است گرفته اید، میتوان گفت یکی از بزرگترین نشانه‌ها را دریافت کرده اید! در این هنگام اگر شما نیز به او نگاه کنید سریعاً نگاه خود را میدزدد!

چرا که از برقراری تماس چشمی عمیق و نشان دادن احساسش با نگاهش به شما، میترسد! انسانها هنگامی که به کسی علاقمند میشوند، نمیتوانند از نگاه کردن و تحسین او دست بردارند!

4- در مورد احساسش، باشما شوخی میکند!

ممکن است این فرد در ابتدا در مورد احساسش با شما شوخی کند یا جک هایی را در این باره بگوید تا صرفاً عکس العمل شما را در هنگام رویارویی با این مسئله حدس بزند.

با اینکار او این شانس را دارد که در صورت جواب منفی شما، همه چیز را با یک « شوخی کردم بابا!» تمام کند!

اما در صورتی که شما به شوخی ها و جک های او در این باره، پاسخ مثبت دادید و یا در برابر این شوخی ها خندیدید، او نیز میتواند با تکرار اینکار از احساس متقابل شما با خبر شده و تصمیمی قاطع برای ابراز احساساتش بگیرد.

5- معمولاً بصورت ناگهانی سره راهتان سبز میشود!

طرف مقابل شما، مدام در تلاش است تا بداند این احساس متقابل است یا خیر، پس سعی میکند از طریق راه های خلاقانه‌ای سر راهتان قرار گیرد و با شما زمان بگذراند!

او بهانه‌هایی را برای دیدنتان پیدا میکند تا بتواند در این دیدارها نشانه ای از احساس متقابل شما بیابد و بتواند عکس العملتان را در هنگام شنیدن احساسش به شما، پیش بینی کند!

ابراز احساس پسرها

6- گاهی همانند آتش گرم است و گاهی همانند یخ، سرد!

اگر زمان زیادی را با یکدیگر نمیگذرانید، اتفاق خاصی میان تان رخ نداده است و او از ابراز احساساتش به شما میترسد، ممکن است مدام رفتارهای متناقضی را از او مشاهده کنید.

ممکن است ناگهان به شما خیره شود و با عشق به شما بنگرد اما در لحظه‌ی بعد خود را متقاعد کند که هیچ احساسی به شما ندارد و همه چیز دروغی بیش نیست و از شما فاصله بگیرد!

7- بنظر می رسد که نسبت به مردان دیگری که با شما در ارتباط هستند، حسادت میکند!

احتمالاً حس حسادتش را به شما نشان نمیدهد اما هنگامی که میبیند با مردان دیگر رابطه برقرار میکنید عصبی میشود!

میتوانید این حسادت و عصبانیت را از زبان بدن او متوجه شوید، گونه های قرمز، گزیدن لب ها با دندان و یا خیره شدن به شما بصورت ناخودآگاه یکسری از نشانه‌های این حس عصبانیت و حسادت هستند.

در این هنگام ترس او نسبت به وجود رقیب افزایش یافته است.

به ندای درونی خود گوش دهید هیچ کس نمیتواند احساس خود را برای مدتی طولانی پنهان کند!

اگر تمام نشانه‌ها به شما میگویند که او دوستتان دارد، پس حتماً او چنین حسی دارد! با خود صادق باشید و ببینید که آیا واقعاً میخواهید که این نشانه‌ها را ببینید یا نه؟!

در این مقاله راه های صحیح برخورد شما با این شخص و احساسش را بیان خواهم کرد.در مقابل پسری که از ابراز احساسات میترسد، چه کنیم؟

ما را در  اینستاگرام همراهی کنید