خیانت در روابط

خیانت در روابط

همیشه این سوال در روابط بین طرفین به وجود می آید که چه چیزی موجب خیانت در روابط می شود؟

خیانت در رابطه

خیانت در رابطه

در مقاله قبلی چرا زوجین به هم خیانت می کنند؟ گفتم افرادی که این واقعیت را نمی فهمند که هورمون های خاصی در مراحل خاصی در بدن کم می شوند، اگر کسی را ببینند که باعث شود دوباره وجود این هورمون ها را تجربه کنند، می توانند همسر خود را فریب دهند.

به عنوان مثال، مردی که به همسرش خیانت می کند، بخاطر اینکه می تواند همان شیدایی را که قبلا تجربه کرده است، دوباره تجربه کند، نمونه ای کامل از فردی است که خیانت می کند چون مراحل عشق را خوب درک نکرده.در حالی که این یک دلیل عمومی برای خیانت است هنوز اینکه چرا افرادی که این واقعیت را فهمیده اند خیانت می کنند را توضیح نمی دهد و این که چه چیزی موجب خیانت در رابطه می شود؟
در این متن، من به شما در مورد بسیاری از دلایل دیگر که می تواند منجر به خیانت شود،اطلاعاتی می دهم. تمام این دلایل را  می توان تحت یک ریشه اصلی مشترک که انتخاب اشتباه است، دسته بندی کرد! در ادامه به این پرسش کهچه چیزی موجب خیانت می شود؟ ” تا حد زیادی پاسخ داده می شود.

خیانت و انتخاب اشتباه 

در بسیاری از موارد، افراد خیانت میکنند چون شخص اشتباهی را برای زندگی انتخاب کرده اند! در اینجا نمونه هایی وجوددارند که این مفهوم را توضیح می دهند:

  •  انتخاب ضعیف به دلیل کم ارزش دانستن خود

افرادی که عزت نفس کم دارند ممکن است به افرادی که واقعا دوست ندارند متعهد باشند، به این دلیل که معتقدند نمی توانند جذابیت هایی را که واقعا دوست دارند به سمت خود جذب کنند.این افراد نه تنها در این مرحله متوقف می شوند، بلکه خود را فریب می دهند و ادعا می کنند که با کسانی که واقعا می خواستند ازدواج کرده اند!

  •  انتخاب بد به خاطر ترس

برای دوری از ترس تنهایی و یا فشار جامعه به افراد ؛ آنها هر وقت که فرصتی پیدا کنند حتی اگر شرایط، متقاعد کننده نباشد، به یک رابطه وارد می شوند و ازدواج می کنند.پس از مدتی، این افراد خود را ناراضی می بینند و در نتیجه اگر ارزش هایشان اجازه خیانت به آنها بدهد، خیانت می کنند.

  •  انتخاب بد به خاطر نفوذ دوستان

فشار دائمی روی ذهن فرد توسط دوستان می تواند او را به فردی تبدیل کند که علاقه ای به آن ندارد . سومین گروه از افراد پس از اینکه دوستان خود را متقاعد نمودند که با افراد خاصی ارتباط برقرار کنند، به روابط وارد می شوند! معمولا، دوستان افرادی را که برای آنها مناسب است،توصیه می کنند. اما این امر به این معنی نیست که این افراد برای شما خوب هستند! افرادی که به دلیل همین نوع فشار،ازدواج می کنند، وقتی در نهایت بفهمند با کسی که دوست داشته اند، ازدواج نکرده اند ممکن است ناامید شوند!

  • انتخاب بد به دلیل فقدان خودآگاهی

اکثر مردم واقعا نیازهای خود را درک نمی کنند و در نتیجه، نمی دانند که چه می خواهند. به دلیل این مشکل، این افراد تعهد بلند مدت را با جذابیت اشتباه می گیرند و متعهد به اولین فردی می شوند که جذبشان میکند بدون توجه به اینکه اشتباه بزرگی انجام می دهند.یکی از دلایل اصلی خیانت، درک این موضوع است که همسر شما به شما کمک نمی کند تا نیازهای مهم خود را برآورده کنید. اگر شما به اندازه کافی درک از خود ندارید، شانسی برای درک نیازهایتان ندارید و ممکن است انتخاب اشتباهی کنید.

مشاهده و خرید بسته اموزشی

صحبت نهایی در مورد انتخاب درست پس از درک آنچه واقعا نیاز دارید، به دنبال آنچه واقعا می خواهید، بروید. به آنچه که می توانید داشته باشید نگاه نکنید به آنچه شما واقعا می خواهید ،بنگرید.

توصیه های دوستان خود را فراموش کنید. شما کسی هستید که می خواهد با آن شخص زندگی کند و شما هستیدکه متعهد می شوید نه دوستانتان.به طور خلاصه، اگر انتخاب درست را انجام دهید، وفادار خواهید بود.

به اینستاگرام بپیوندید.