نشانه‌ی سواستفاده‌ی عاطفی

نشانه‌ی سواستفاده‌ی عاطفی

19 نشانه‌ی سواستفاده‌ی عاطفی

یکی از مسائل مهمی که برای بهبود زندگی اجتماعی‌مان باید فرا گیریم، نشانه‌های سواستفاده‌ی عاطفی و قرار گرفتن در موضعی قدرتمند در برابر آن است. سوء استفاده‌ی عاطفی در بسیاری از موارد هیچگونه نمود بیرونی و قابل مشاهدهای نداشته و صرفاً روح شما را هدف قرار میدهد. پس شناخت نشانه‌های آن و چگونگی رویارویی با آنها یکی از الزامات زندگی اجتماعی است.

این نوع سوء استفاده نه فقط در روابط احساسی بلکه در روابط والدین و فرزند، دوستان، خواهر و برادر، همکاران و غیره نیز دیده میشود. این نوع سواستفاده‌ی عاطفی فرد را بی دفاع و آسیب پذیر خواهند کرد و دائماًشان و انسانی او را از ریشه تخریب میکنند. اگر این سوء استفاده از طرف نزدیکان و یا شریک عاطفیتان باشد، اثرات آن مخرب تر و پذیرش آن دشوارتر خواهد بود؛ همچنین اعتماد به نفس و عزت نفس شما را تضعیف خواهد کرد. پس این بار در این مقاله به شرح مختصر 19 مورد از نشانه های این نوع سواستفاده‌ی عاطفی میپردازم تا شما بتوانید از وقوع این اتفاق و عواقب آن جلوگیری کنید:

1. سرزنش شدن دائم:

بخاطر هرگونه خطا و اشتباهی در زندگی روزمره، سرزنش می شوید. حتی در مورد چیزهایی که هیچگونه کنترلی بر روی آنها ندارید.

2. گول زدن شما با هدایای بی مناسبت:

بدون مناسبت هدایایی دریافت می کنید تا حق اعتراض و تقاضای حل مسئله از شما گرفته شود

3. کنترل منابع مشترک:

حق هرگونه دسترسی به منابع مشترکتان با آن فرد از شما سلب میشود و یا دائماً برای این دسترسی کنترل میشوید . منابعی همچون منابع مالی، نقل و انتقال پول و…  این مورد موجب سلب آزادی و استقلال شما خواهد شد.

4. انتقاد مداوم از شما:

برای هر چیزی از شما انتقاد می‌شود، حتی برای مسائلی که بطور صحیح انجام داده اید و سزاوار انتقاد نیستید.

5. تقاضای یک‌طرفه از شما:

بطور دائم از شما تقاضاهایی میشود و شما مجبور به پذیرش هستید، در حالی که خود نمی‌توانید تقاضایی را مطرح کنید. همچنین شما دائماً سعی در خوشحال کردن او دارید اما او هیچ عمل متقابلی را انجام نمیدهد.

6. بد عهدی:

طرف مقابل شما به طور واضح عهد و پیمان هایی که با یکدیگر داشته اید را زیر پا میگذارد.

7. بی اعتمادی و حسادت:

به شما سوء ظن بیجا دارد و مدام شما را چک میکند و نسبت به هر کسی حسادت می ورزد.

8. قوانین سخت گیرانه و بیش از حد:

برای هر چیزی برایتان قوانینی تعیین میکند و شما ناخواسته مجبور به پیروی هستید! مسائلی مانند طریقه خانه داری، چگونگی گذران زندگی شخصیتان و… .

9. از طرز رفتار و عکس العمل هایش هراس دارید:

دائماً از طرز رفتار و یا عکس العمل هایش به حرف هایتان می ترسید، زیرا بسیار غیر قابل پیش بینی است و نمی دانید چگونه برخورد خواهد کرد.

10. شما را در مورد عقل خود به شک می اندازد!

این مورد بسیار خطرناک است زیرا تکرار آن واقعا باعث خواهد شد که به عقل و حافظه‌ی خود شک کنید. ممکن است او کاری را انجام داده باشد و یا حرفی را زده باشد اما به صورت خیلی محکم آن را انکار کند و بگوید: دیوونه شدی؟! من کی اون کار رو انجام دادم؟! خیالاتی شدی!

سو استفاده ی عاطفی

سو استفاده ی عاطفی

11. مظلوم نمایی:

ممکن است در برابر خطا و اشتباهی که انجام داده است مظلوم نمایی کند و یا حتی خود را گناهکار بخواند تا با اینکار از احساسات شما سوء استفاده کرده، ذهن شما را از خطایش دور کند و لازم نباشد توضیحی دهد و یا مسئولیت اشتباهش را بپذیرد.

12. جدا کردن شما از دیگران:

شما را بر خلاف میلتان از برقراری رابطه با دوستان و خانواده‌تان منع کرده و شما را به دوری کردن از آنها تشویق می‌کند. با این کار میخواهد شما را از جهان پیرامون جدا و به خود وابسته نماید.

13. اشتباهات شما (چه مرتکب خطا شده باشید و چه خطایی نکرده باشید) را می شمارد

 برای خود امتیاز جمع میکند، آنگاه اشتباهاتتان را بزرگ جلوه داده و کارهای خوب خود را به رختان می کشد!

14. به راحتی به شما دروغ میگوید:

او در مورد همه چیز به شما دروغ میگوید، از ساده ترین چیزها تا مهم ترینشان. هدف از این کار دور نگهداشتن شما از واقعیات است. چنین افرادی معمولاً در صورت روبرو شدن با اعتراض شما بشدت خشمگین می‌شوند زیرا از اینکه شما حقیقت را بدانید، واهمه دارند.

15. دستکاری شخصیت شما:

چنین فردی با توجیهی این چنینی که: این برات بهتره!، شما را به شکستن مرزهایتان، تغییر رفتار و عقایدتان و رفتاری خارج از عرف شخصیتتان تشویق میکنند.

16. پرخاشگری منفعلانه:

با رفتار و حرف های غیر صریح شما را ناراحت و عصبانی میکند.

17. توقع دارد برا هرچیزی از او اجازه بگیرید:

چنین فردی از شما انتظار دارد برای هر حرکتی از او اجازه بگیرید، حتی کارهایی که افراد به طور معمول و روزانه آنها را انجام میدهند و هدف از اینکار نیز کنترل و تسلط کامل بر شماست.

18. الگوهایی از خشم، عصبانیت، توهین و به دنبال آن پشیمانی را نشان میدهند:

ممکن است چنین فردی الگوهایی از خشم، تندی، بدخلقی و گاهاً توهین را در رفتارش با شما نشان دهد و به دنبال آن پشیمان شده و قول دهد که این کارا را تکرار نمی کند اما هربار نه تنها این رفتار را تکرار میکند بلکه تشدید نیز میشود.

19. تهدید:

در صورت اختلاف نظر با او، حرف ها و رفتارهای تهدید آمیز انجام میدهد که این کار امنیت جانی و روحی شما را خدشه دار میکند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.