11 نشانه ‌ی علمی که میگوید: شما عاشق شده اید!

نشانه های عاشق شدن

نشانه های عاشق شدن

نشانه های عاشق شدن

نشانه های عاشق شدن

نشانه های عاشق شدن این هست که بسیاری از ما هنگامی که نسبت به شخص خاصی دچار عشق میشویم، به خوبی از اوضاع و احوال خود آگاه یم؛ اما تعداد بسیار زیادی از ما نیز در این هنگام، گیج شده و خود نیز نمیدانیم که این چه احساسی است که در وجود مان پیدا شده است!

اما بدن ما در بسیاری از این موارد میتواند نشانه‌ هایی را برای مان آشکار کند تا بتوانیم با کمک آنها آسان تر احساسات خود را درک کنیم.

 نشانه‌ های علمی عاشق شدن

1- یکی از نشانه های عشق این هست که نمیتوانید از او چشم بردارید! قفل شدن نگاه تان به او و عدم توانایی به نگاه نکردن به او یکی از نشانه های عاشق شدن است.

2- احساس میکنید در فضا به سر میبرید! به دلیل ترشح دوپامین مغز تان در بالاترین درجه ‌ی لذت قرار گرفته و به شما این حس را القا میکند!

3-  یکی از مهم ترین نشانه های  عاشق شدن این هست که مدام به او فکر میکنید! به دلیل ترشح فنیل اتیل امین از مغز که به « مخدر عشق» نیز معروف است، توانایی بیرون آمدن از فکرش را ندارید!

4- از دیگر نشانه های عشق این هست که تمایل دارید با کارهای مختلف خوشحال ش کنید و از دیدن لبخند او لذت میبرید.

وقتی از منطقه ‌ی امن خود بیرون بیایید فقط برای اینکه او را خوشحال کنید، میتوان گفت که شما عاشق شده اید!

5- بیش از قبل استرس دارید! به دلیل ترشح هورمون کورتیزول استرس شما بیش از قبل خواهد بود.

نشانه های عاشق شدن

به اینستاگرام بپیوندید.
6- درد را خیلی حس نمیکنید! نگاه کردن به عکس کسی که عاشقش هستید میتواند دردهای متوسط را تا 40% و دردهای شدید را تا15% کاهش دهد و باعث شود دردهای جسمی را خیلی احساس نکنید!

7- برای تجربه کردن چیزهای جدید خود را آماده میکنید و بیش از گذشته مایل به چنین تجربیاتی هستید. حتی ممکن است کارهایی که تا چندی پیش از انجام شان متنفر بودید را به همراه عشق تان تجربه کنید

8- ضربان قلب تان با او هماهنگ میشود!

9- خود را برای رویارویی با شرایط سخت آماده می کیند.

10- در هنگام دیدن او، از فرط استرس، عرق میکنید و دل پیچه به سراغ تان می آید!

11- و در پایان از یکی دیگر نشانه های عشق این هست که از خصلت ها و ویژگی های او خوشتان می آید.