افت تحصیلی دانش آموزان

 افت تحصیلی دانش آموزان

 افت تحصیلی دانش آموزان

عدم موفقیت و شکست در زندگی انسان، میتواند موجب بوجود آمدن مشکلات روحی و روانی بسیاری شود.

خصوصاً هنگامی که در مورد تحصیلات آکادمیک حرف میزنیم.

دانش آموزان بایستی که تعداد زیادی امتحان و تکلیف درسی را بگذرانند تا بتوانند توانایی ها و قابلیت های خود را نشان دهند.

اما آیا دانش آموزان عمداً تصمیم به شکست و افت تحصیلی دانش آموزان میگیرند؟!

 افت تحصیلی دانش آموزان

        افت تحصیلی دانش آموزان

قطعاً هیچ انسانی برای شکست خود برنامه نمیریزد و 99.99% از افت تحصیلی دانش آموزان پدیده ای از پیش تعیین شده نیست!

دانش آموزان برای بدست آوردن نمرات بهتر تلاش میکنند .

اما گاهی حجم فعالیت خواسته شده از آنها در حد توانشان نبوده و روز به روز از نمرات آنها کاسته میشود.

در افت تحصیلی دانش آموزان عوامل بسیاری دخیل است که برخی از آنها عوامل درونی و برخی بیرونی اند.

اگر بتوانیم عمده ترین دلایل افت تحصیلی دانش آموزان را بشناسیم و تا جایی که ممکن است از بوجود آمدن آنها جلوگیری نماییم.

و خواهیم توانست نسلی باسواد تر و قوی تر در عرصه‌ی علم تربیت نماییم. در این مقاله به 10 مورد از این دلایل اشاره نموده ایم:

1- عدم آمادگی کافی،

تعلل در درس خواندن و فردا فکنی:

تنبلی و به عقب انداختن کارها، وظایف و تکالیف، دانش آموزان را از تلاش موثر برای موفقیت باز میدارد.

این دانش آموزان، خود برای موفقیتشان تلاش نکرده .

حتی از دیگران انتظار دارند تکالیفشان را انجام و یا حتی بجای آنها بر سره جلسه‌ی امتحان حاضر شوند!

2- فقدان تمرکز برای درس خواندن:

در جوامع امروزی و در عصر حاضر که عصر تکنولوژی و اطلاعات است.

تلفن های همراه و وسایل ارتباطی و الکترونیکی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی همه‌ی ما میباشد.

با وجود چنین وسایلی تمرکز بر روی درس و مطالعه، کاری سخت محسوب میشود!

اغلب دانش آموزان با دسترسی 24 ساعته و در 7 روز هفته به این وسایل، مشارکت در شبکه های اجتماعی و دسترسی به دنیایی از بازی های کامپیوتری و فیلم، زمانی برای درس خواندن و تمرکز بر روی فعالیت های درسی نخواهند داشت!

3- ناتوانی در مدیریت زمان:

زمان دارایی ارزشمند همه‌ی ما است که هیچگاه قابل برگرداندن نیست.

دانش آموزانی که نمیتوانند زمان خود را برای درس خواندن و تفریح مدیریت نمایند، به سمت افت تحصیلی خواهند رفت.

گاهی نیز حجم زیاد تکالیف درسی و یا فشرده بودن امتحانات، موجب خارج شدن دانش آموز از برنامه ریزی روتین خود شده .

همچنین نمیتواند فعالیت هایش را با زمانی که در اختیار دارد، هماهنگ نماید.

4- نداشتن پشتکار:

درک اهمیت پشتکار و داشتن تعهد در زندگی، انسان را بسوی موفقیت خواهد برد.

انسان در برابر چالش های زندگی با پشتکار قوی میتواند به موفقیت های روز افزونی دست یابد.

دانش آموزانی که از شکست های خود ناامید نمیشوند.

همچنان برای رسیدن به نقطه‌ی مورد نظر خود تلاش میکنند از افت تحصیلی دور خواهند شد.

5- داشتن نگرش منفی:

بدبینی و نگرش منفی در زندگی بسیار مخرب است.

اگر دانش آموزان پس از رخداد های ناگوار و یا شکست، از زندگی و دلایل ارزشمند بودن آن، ناامید شوند، آنگاه هیچ انگیزه و دلیلی برای تلاش و یا رسیدن به موفقیت را کافی نمیدانند.

6- عدم اعتماد به نفس:

استفاده بیش از حد از اینترنت و وب سایت های رسانه های اجتماعی، دانش آموزان را به سوی انزوا و فعالیت های ضد اجتماعی هدایت می کند.

تعداد دانش آموزان درونگرا روز به روز در حال افزایش است.

چنین دانش آموزانی اعتماد به نفس رویارویی و تبادل فکر و عقیده با دیگران را نداشته

به توانایی های خود ایمان ندارند و مدام از معلمان و همسالان خود کمک می گیرند.

7- اعتماد به نفس کاذب یا بیش اعتمادی:

همانطور که فقدان اعتماد به نفس، راهی بسوی شکست است.

اعتماد به نفس کاذب نیز دانش آموز را از تلاش برای موفقیت بازمیدارد.

دانش آموزی که اعتماد به نفس کاذب دارد

تصور میکند که همه چیز را بلد است و مطالب جدید را در حد خود ندانسته و برای یادگیری آنها تلاش نخواهد کرد.

8- عدم وجود تفکر انتقادی:

سیستم آموزشی مدارس و چگونگی برگزاری امتحانات، با وجود دانش آموزانی که توانایی بروز تفکرات انتقادی عقلانی و منطقی خود را دارند، میتواند رو به پیشرفت رود.

پس دانش آموزانی که بتوانند مشکلات آموزشی مدرسه و کلاس خود را کشف کنند و آنها را بطوری منطقی ابراز نمایند، موفق تر نیز خواهند بود.

9- ترس از شکست:

ترس از شکست، آفریننده‌ی شکست است!

هنگامی که تفکر « من نمیتوانم» در ذهن دانش آموز شکل گرفت و تثبیت شد، او واقعاً به شکست خواهد رسید!

10- بی دقتی و غفلت:

غفلت از اهمیت تحصیل و سواد، همچنین بی دقتی و نا اگاهی نسبت به آینده‌ی خود یکی دیگر از عوامل به وجود آورنده‌ی افت تحصیلی در دانش آموزان است.