عاشق شدن مردان و زنان

عاشق شدن مردان و زنان

عاشق شدن مردان و زنان

1- مردان بیش از زنان دید جنسی و فیزیکی دارند.

عاشق شدن زنان ومردان به این صورت هست که مردان وزنان هردو به جذابیت های ظاهری شریک زندگی خود توجه دارند

اما مردان ابتدا از لحاظ فیزیکی و جنسی به سمت جنس مخالف جذب وعاشق می شوند و سپس نسبت به او احساس دوست داشتن و عشق میکنند در حالی که اغلب زنان ابتدا احساس دوست داشتن میکنند و سپس میتوانند در مورد رابطه‌ی جنسی با طرف مقابل فکر کنند!

درست است که در بسیاری از مواقع شناخت بیشتر از یک فرد میتواند او را در نظرمان انسانی خوب و قابل اطمینان بنمایاند اما در برخورد اول ظاهر او نظر ما را جلب خواهد کرد.

2- مردان هیجانی تر و زنان محتاط تر عاشق میشوند!

مردان عموماً در ابتدای رابطه‌ی عاطفی هیجانی تر عمل کرده و سریع تر تصمیم به برقراری ارتباط میکنند اما زنان در این باره محتاط تر بوده و بیشتر به آینده‌ی این رابطه و عواقب پس از آن فکر میکنند.

زنان نیاز دارند برای شروع یک رابطه به اطمینان کامل برسند اما مردان بجای انتظار برای به اطمینان رسیدن، رابطه را شروع میکنند!

3- مردان تمرکز بیشتری بر روی رابطه‌ی جنسی و شور شوق جنسی دارند. اما زنان بیشتر بر روی حمایت عاطفی تمرکز دارند.

در بخش اول گفتیم عاشق شدن زنان و مردان به این صورت هست که مردان ابتدا از لحاظ ظاهری و فیزیکی جذب وعاشق  زنان میشوند،

برای مردان رابطه‌ی عاطفی توام با رابطه‌ی جنسی، شور شوق جنسی و کشش جنسی به سمت شریک زندگیشان مهم تر از داشتن رابطه ای است که صرفاً احساسات، حمایت عاطفی و جنبه‌های معنوی دارد در حالی که زنان میتوانند زمان بیشتری را بدون داشتن رابطه‌ی جنسی با شریک عاطفیشان بگذرانند و دریافت حمایت عاطفی از همسرشان در رتبه اول قرار دارد.

4- برای مردان شاد بودن و احساس راحتی کردن در رابطه بسیار مهم است.

عاشق شدن زنان و مردان به این صورت هست که مردان برخلاف زنان در جزئیات حوادث و چرا و چگونه رخ دادن آنها دقیق نمیشوند

آنها بیشتر سعی میکنند رابطه‌ ای شاد، آرام و راحت را تجربه کنند و بتوانند ساعات خوشی را در کنار شریک عاطفیشان بگذرانند.

زنان نیز اغلب به سمت مردانی جذب و عاشق  میشوند که بتوانند لبخند را بر لبانشان بیاورند و بتوانند لحظات خوشی را در کنارشان داشته باشند.

5- با وجود اینکه مردان بسرعت وارد یک رابطه میشوند اما عبارت « دوستت دارم» را بسرعت بر زبان نمی آورند!

مردان تا زمانی که از احساسات خود و امنیت این رابطه مطمئن نباشند، احساسات واقعی خود را بروز نمیدهند.

آنها برای ابراز احساسات واقعی خود نیاز به اطمینان دارند؛ و زمانی که از این احساسات مطمئن شدند ابتدا با انجام کارهایی برای شما، این احساس را نشان میدهند و در مرحله‌ی آخر آن عبارت معجزه گر را بر زبان می آورند.

این درحالی است که زنان با تامل بیشتری وارد رابطه میشوند اما زودتر از مردان احساسات خود را ابراز میکنند و عاشق می شوند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.