آیا امکان دارد کسی شما را دوست داشته و درعین حال به شما خیانت کند؟

خیانتکار و بی وفا

خیانتکار و بی وفا

خیانتکار و بی وفا

آیا امکان دارد کسی شما را دوست داشته و درعین حال به شما خیانت کند؟

بله امکانش هستخیانتکار و بی وفا

خیانتکار و بی وفا

درست مثل تمام کارهای دیگری که توسط یک فرد خیانتکار و بی وفا انجام می شود.

این موضوع هم تحت تأثیر نیازهای روحی خاص قرار می گیرد.

گاهی اوقات فرد خیانت می کند تا به یک نیاز خاصی روانی برسد ؛ نه به این دلیل که از همسر فعلی خود متنفر است. البته برخی افراد ممکن است به این دلیل که از روابط فعلی خود راضی نیستند و این عمل را انجام میدهند.

اما تعداد زیادی از مردم می توانند کسی را دوست داشته باشند و به او خیانت کنند.

چرا افراد این عمل ناشایست را انجام میدهند؟

نیازهای روانشناختی مانند نیاز ناامید به توجه یا تمایل به اثبات این موضوع به خود که وی هنوز جذاب است ممکن است فرد را مجبور به خیانت کند.

بعضی افراد وجود دارند که هیچ کاری انجام نمی دهند، بلکه تلاش می کنند تا بسیاری از مردم را عاشق خود کنند.

این افراد احساس می کنند که اگرمردم آنها را ببینند و به آنها توجه کنند مطلوب ومقبول هستند.

به محض اینکه این افراد در یک رابطه قرارگیرند، منبع قدرت خود را از دست می دهند .

بنابراین نیاز به خیانت برای دستیابی به احساس اهمیت درآنها احساس می شود.

دیگران از مواد شیمیایی که پس از اولین مرحله ارتباط به پایان می رسد،تبعیت می کنند.

این افراد به اشتباه اعتقاد دارند که همسران خود را دوست ندارند.

زیرا نمی فهمند که کم رنگ شدن محبت یک مرحله طبیعی از رابطه است.

این افراد همچنین مجذوب ایده داشتن یک رابطه مخفی شده اند.

زیرا معمولا رابطه مخفی را دارای شدت عاطفی بالاتری نسبت به رابطه فعلی خود می دانند.

آیا باید زندگی خود را با کسی که به شماخیانت کرده، سپری کنید؟

این امر شدیدا به دلایلی بستگی دارد.

اگر کسی با زندگی شما این عمل را انجام داده است. بخاطراین است که نیاز به احساس اعتماد به نفس یا شایسته بودن داشته.

پس بخشی از تقصیر به عهده شماست و هنوز ممکن است بتوانید با وی زندگی کنید.

اگر فرد به شما خیانت و بی وفایی  کرده باشد چون بدنبال ویژگی های شخصیتی دیگری است که شما نداشته اید.

بهتراست ادامه رابطه را بررسی کنید.تا فرد خیانتکار و بی وفا را بشناسید

به اینستاگرام بیایید.