کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟

کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟

کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟

افرادیی که ویژگی هایی شبیه موارد زیر را داشته باشند بهتر در ازدواج با انها تردید بیشتری داشته باشید تا شخصیتها که این ویژگی ها را ندارند

1-بی ثباتی هیجانی (روان رنجور خویی)

کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟

ازدواج دو فردی که ثبات هیجانی ندارد موفقيت آمیز نخواهد بود چون هر دو دارای مشکلات هیجانی و عاطفی هستند.و در زندگی زناشویی به مشکل برمیخورند

2-درونگرایی /برون گرایی

ازدواج افرادی که به صورت افراطی در دو سر طیف قرار دارند مشکل ساز خواهد بود چون از نظر علایق، فعالیت، صمیمیت و روابط بین فردی تفاوت بسیار زیادی با هم دارند.اگر این افراد با همدیگر ازدواج کنند به دلیل متفاوت بودن ویژگی شخصیتی شان نمی توانند به درستی نیازهای هم را برطرف کنند

3-انعطاف پذیری و باز بودن / بسته بودن

کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟

ازدواج دو فردی که یکی تنوع طلب و تجربه گرا و دیگری محافظه کار و بسته، مشکلات ساز خواهند بود. اینها مواردی هستند که نباید به راحتی از آنها عبور کرد

4-توافق و سازگاری اجتماعی

کدام شخصیتها نباید با هم ازدواج کنند؟

ازدواج افرادی که از لحاظ سازگاری اجتماعی با هم در تضاد اند، اصلا بهتر است که صورت نگیرد.

نمره ی پایین معمولا با ویژگی اختلال شخصیت خود شیفته، ضد اجتماعی و پارانوئید همراه است.

5-مسئوليت پذير/ غير مسئولیت پذیر

ازدواج فرد مسئولیت پذیر، وظیفه شناس، کمال گرا و وسواسی با فرد شلخته، بدون انگیزه پیشرفت، راحت طلب و غیر مسئول مشکل ساز خواهد

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.