افکار منفی در روابط زناشویی

افکار منفی در روابط زناشویی

افکار منفی در روابط زناشویی

افکار منفی در روابط زناشویی

افکار منفی در روابط زناشویی

قبل از اینکه قادر باشید افکار منفی را متوقف کنید، اول باید بدانید که آنها چگونه سرچشمه می گیرند و چگونه ذهن شما آنها را پردازش می کند.

افکار منفی هرگز یک به یک نمی آیند، در عوض در گروه ها قرار می گیرند و سپس با هم جمع می شوند تا این که در نوساناتِ خلق و خویتان و یا بدتر کردن حال بد شما تاثیر گذارند.

افکار منفی معمولا زمانی شروع می شوند که یک ماش آنها را فعال کند. به عنوان مثال در حین رانندگی ماشین، آگهی کاهش وزن، مشکل چاقی تان را به شما یاد آوری می کند.

در حالی که عوامل خارجی به سختی می توانند کنترل شوند، عوامل داخلی، مانند نحوه پردازش این افکار را می توان مورد توجه قرار داد.

ماهیت افکار منفی

افکار منفی معمولا ناشی می شوند از 1) به یاد آوردن مشکلی که شما کاری برای حل آن انجام نمی دهید یا 2) مشکلی که اقداماتی که شما انجام می دهید برای حل آن کافی نیست.

در دیگر مطالبم من، توضیح دادم که چگونه به ضمیر ناخود آگاهتان اطمینان دهید، برنامه هایتان کار خواهد کرد و قادرند شما را به طور کامل از شر افسردگی خلاص کند. این بدان معنی است که اگر شما توانستید ذهن خود را راحت کنید با متقاعد کردن اینکه در حال کار بر روی یک برنامه هستید، افکار منفی ظاهر نخواهند شد و ماشه فقط برنامه تان را به شما یادآوری خواهد کرد.

در مثال آخری که من ذکر کردم، اگر مرد تصمیم گرفت که بعدا با آگهی تماس بگیرد ، ذهن او ممکن است متقاعد شود که ممکن است برنامه جدید او کار کند

و بنابراین دفعه بعد که او چیزهایی را می بیند که اضافه وزنش را یاد آوری  می کند احساس بدی نخواهد داشت.

البته ممکن است این موثر نباشد تا زمانی که کسی به او بگوید دکتری که قصد دارد با آن تماس بگیرد، متخصص در زمینه کاهش وزن است یا تا زمانی که چیزی اتفاق بیفتد که او را از انتخاب دکتر مطمئن کند.

افکار منفی در دسته ها قرار دارند:

همانطور که قبلا گفتم، افکار منفی یک به یک نمی آیند، اما آنها به صورت دسته ای می آیند.

هنگامی که اولین فکر منفی در ذهن شما پدیدار می گردد، قبل از اینکه فکر بعدی ظاهر شود، شما وقت خواهید داشت تا برای راه حل و پاسخ به ذهن تان فکر کنید.

افکار یک به یک ظاهر می شوند تا زمانی که در حال اطمینان دادن به ذهن تان هستید، احساس بدی نخواهید داشت.

اگر نتوانستید اطمینان ایجاد کنید، این ممکن است باعث نوسان خلق و خو شود و شما ممکن است احساس بدی را شروع کنید.

مثال زیر این را روشن تر می کند:

ذهن شما: هی! این تبلیغ چیست که من مشاهده کردم، این در مورد یک شرکت جدید که مردم را استخدام می کند است،

آیا شما از کارتان خسته نیستید؟

شما: من خسته ام، اما من درحال گذراندن دوره ها و بهتر کردن مهارت هایم هستم تا به محض اینکه ممکن شد، آن را ترک کنم.

ذهن شما: اگر موفق به تکمیل این دوره ها نشدید چه؟

شما: من مطالعات زیاد و اساسی خواهم داشت.

ذهن شما: اما آیا شما وقت دارید، آیا این روزها گیر نکردید؟

شما: بله، من برای تعطیلات آخر هفته ی سه هفته آینده نخواهم رفت و در عوض مطالعه خواهم کرد

ذهن شما: خوب، نیازی به احساس بد نیست

بنابراین، همانطور که مشاهده کردید ، اگر شما نتوانید پاسخ خوبی به ذهن خود و یا افکار منفی خود بدهید، به محض اینکه آنها ظاهر میشوند، شما ممکن است احساس بد را پایان دهید.

به عبارت ساده، برای جلوگیری از افکار منفی شما باید دو چیز را انجام دهید، اول این است که اقدامات تان را انجام دهید و مشکلات تان را نادیده نگیرید

و دوم این است که یاد بگیرید وقتی که افکار منفی ظاهر میشوند چگونه به ذهن تان اطمینان دهید.

به اینستاگرام بیایید.