اعتماد به نفس و خودباوری

 اعتماد به نفس و خودباوری

 اعتماد به نفس و خودباوری

نوشتن صفات مثبت تان می تواند اعتماد به نفس شما را افزایش دهد قبلا گفتم که با توجه به دستاوردهای شما احساس اعتماد به نفس شما را به یک اعتماد به نفس یو یو گونه منجر خواهد شد .

زندگی در چرخه حرکت است و به همین دلیل اعتماد به نفس شما بر اساس چگونگی رفتار زندگی با شما بالا و پایین می رود

پس چگونه یک فرد با اعتماد به نفس(خودباوری) خود به موفقیت دست می یابد؟

فرض کنید که هر ساله امتیازات عالی دریافت می کنید . آیا شما باید این حقایق را برای احساس اعتماد به نفس خود بنویسید؟

نه به این ترتیب، با انجام این کار، اعتماد به نفس خود را بر اساس پایه متزلزل بنا می کنید.

کار درست در چنین موردی برای ایجاد اعتماد به نفس، این است که صفات شخصیتی که شما را به دستیابی به این دستاوردها هدایت می کند، بنویسید.

در حالی که دستاوردها می توانند در هر زمان از بین بروند، صفات شخصیت همیشه باقی خواهند ماند و بنابراین شما اعتماد به نفس بسیار پایداری که وابسته به آنهاست خواهید داشت.

چطور نوشتن صفات خوبتان می تواند اعتماد به نفس(خودباوری)

شما را افزایش دهد

در مثال قبلی گفتم که شما باید صفاتی را بنویسید که به شما کمک کرده رتبه خود را ارتقا دهید یا امتیازات عالی دریافت کنید.

این صفات می توانند هوش، استقامت و صبر باشند

مزیت آنچه که شما اکنون انجام دادید این است که به شما کمک خواهد کرد در مورد این ویژگی ها در سایر زمینه های زندگی ،فکرکنید.

به عنوان مثال به جای اینکه فکر کنید که درزمینه های دیگر زندگی، یک بازنده هستید،خواهید فهمید که دارای ویژگی های شخصیتی زیادی هستید که می توانید زمینه هایی مانند هوش و استقامت از آنها استفاده کنید.

در حال فکر کردن به استفاده از الگوی جدید بسیاری از کلمات که برای کاهش اعتماد به نفس شما استفاده می شود، در واقع شما را بیشتر مطمئن می کند.

به عنوان مثال به جای آنکه خود را یک فرد نقاب دار بخوانید ؛ به دلیل اینکه نمرات بالایی دریافت می کنید، می توانید هر زمان که کلمه فرد نقابدار به ذهن شما می رسد به خودتان یادآوری کنید که درخشان هستید.

این نه تنها اعتماد به نفس و خودباوری شما را بهبود می بخشد، بلکه به شما کمک می کند که تصویر ذهنی ضعیف ازخود را بهبود ببخشید.

چرا باید صفات خود را بنویسید؟

ممکن است تعجب کنید چرا من از شما می خواهم صفات خودرا بنویسید به جای اینکه فقط از آنها آگاه شوید؟

متوجه شدم که ذهن ناخودآگاه، وقتی که چیزی را بنویسید، اطلاعات را بهتر جذب می کند.

این به این معنی است که نوشتن می تواند به نوبه خود به باور جامع هرآنچه می نویسید، کمک کند.

یکی دیگر از مطالعات جالب توجه نشان می دهد فردی که اهداف خود را می نویسد، انگیزه بیشتری برای رسیدن به آنها دارد تا کسی که نمی نویسد.

با نوشتن صفات خوب ، به سرعت توسط ذهن ناخودآگاه شما جذب می شوند و مطمئنا اعتماد به نفس شما افزایش خواهد یافت.

اعتماد به نفس همه چیزی است که در مورد اعتماد به شما است

بسیاری از مردم به اشتباه فکر می کنند که اعتماد به نفس و خودباوری چیزی در مورد اعتماد به آنچه دارید است، اما این باور غلط است .

یک فرد مطمئن در حقیقت مطمئن است زیرا منابع آن را به دست آورده بسیاری از مردم به اشتباه فکر می کنند که این منابع ، منبع اعتماد به نفس و خودباوری هستند، اما حقیقت این است که اعتماد به نفس درونی است.

در برنامه اعتماد به نفس و خودباوری پایدار گفتم که اعتماد به نفس همه چیز در مورد اعتماد به آنچه می توانید انجام دهیداست و نه اعتماد به آنچه که دارید.

هنگامی که شما صفات خوب خود را به نمایش می گذارید، اعتماد بیشتری به توانایی تان در انجام کارها خواهید داشت و بنابراین اعتماد به نفس شما قطعا بالا خواهد رفت

به اینستاگرام بیایید