چگونه فشار دوستان باعث طلاق و جدایی می شود؟

طلاق و جدایی

طلاق و جدایی

طلاق  و جدایی یک موضوع پیچیده است و دلایل بسیاری پشت آن است.اگر دلایل طلاق را در وب جستجو کنید ؛ همان فهرست را در همه جا پیدا خواهید کرد.

مشکلات مالی، سوء مصرف مواد مخدر و بسیاری دلایل دیگر در همه لیستهای دلایل طلاق نمایان خواهند شد.

در حالی که این دلایل،صحت دارند؛هنوز یکی از مهم ترین مواردی که منجر به طلاق و جدایی می شود و مردم به ندرت در مورد آن صحبت می کنند،فشار دوستان و همسالان است.

می دانم اولین چیزی که به ذهن می آید چیزی است که من به عنوان یک فشار عصبی به آن اشاره کردم، که نوعی فشار است که اجازه می دهد کسی درباره طلاق فکر کند اما چیزی نیست که من در مورد آن صحبت کنم

نوع فشاری که حالا به آن اشاره میکنم،فشاری است که مردم را از ابتدا، مجبور به انتخاب اشتباه می کند!

عشق چیست؟

کسانی که از طریق رسانه ها شستشوی مغزی شده بودند نمی خواستند به حقایق زیر اعتقاد داشته باشند، زیرا این حقایق،عاشقانه نیستند.
در کتاب “چگونه می توان کسی را عاشق خودکرد؟”گفته شده که مردم عاشق می شوند تا نیازهای ناخوشایندی را که در طول زندگی خود، مخصوصا در دوران کودکیشان داشته اند، جبران کنند.

مسابقه ای مناسب برای هر شخص، آن چیزی است که می تواند به او اجازه دهد اکثر نیازهای برآورده نشده اش را جبران کند.

در اینجا گفته می شود چرا مردم موارد اشتباه را انتخاب می کنند:

1) اکثر مردم حتی از نیازهای برآورده نشده خود آگاهی ندارند:

عدم درک خود در میان افراد بسیار رایج است و فقط تعداد کمی از آنها واقعا درباره نیازهای برآورده نشده و زخم های روانشناختی خود اطلاع دارند.

2) شستشوی مغزی توسط رسانه های جمعی صورت می گیرد:

شما در طول زندگی خود ده ها هزار پیام از رسانه ها دریافت خواهیدکرد که عشق را به شیوه ای متفاوت توصیف می کنند، به این ترتیب،واقعا امکان انتخاب اشتباه همسر افزایش می یابد

چگونه فشار همسالان به طلاق و جدایی منجر می شود

دوستان وقتی باهم صحبت می کنند، به راحتی می توانند بر تصمیم هم تاثیر بگذارند.

اگر آنها یک فرد خاص را برای شما توصیه  می کنند، ممکن است فکر کنید که او واقعا خوب است.

اکنون این موضوع مطرح است که چرا این امر می تواند به فاجعه منجر شود: هر فرد نیازهای مختلفی دارد و به همین دلیل تنها افرادی راکه با نیازهای او مطابقت دارند توصیه می کند.

به عبارت دیگر، هنگامی که یک دوست به شما می گوید که کسی برای شما خوب است، در واقع توصیفی از آنچه که برای او مناسب است با توجه به نیازهای برآورده نشده شخصی اش دارد

در حال حاضر اگر تحت این فشار واقع شده اید و بر اساس این توصیه ها ارتباط برقرار کنید، به زودی متوجه خواهید شد که دوستانتان ازشما راضی نیستند زیرا نمی تواند نیازهای منحصر به فرد خود را برآورده کنند این گونه است که فشار همسالان باعث طلاق و جدایی می شود.

آیا واقعا نیاز به مشاوره طلاق داریم؟

کاملا خود را درک کنید تا بدانید که نوع شخص مناسب برای شما کیست.
افرادی که نمی فهمند که دیگران جاذبه فیزیکی را درک می کنند معمولا دارای اختلال زشتی تصور می شوند.

به اینستاگرام بیایید