برخورد با روابط در معرض خطر

برخورد با روابط در معرض خطر

برخود با روابط در معرض خطر

چگونه فاصله کوچکی می تواند شما را نزدیک تر کند


“گذر از یک تجربه دردناک بسیار شبیه عبور ازمیله میمون است. شما باید به بعضی نقاط برسید برای اینکه بتوانید به جلو بروید. “

هنگامی که شما در هر نوع ارتباطی در میانه بحران باشید، آخرین چیزی که می خواهید انجام دهید این است که بگذارید برود.

کشمکش با کسی که دوستش دارید اغلب باعث می شود که کاملا مخالف رفتارکنید، به ویژه هنگامی که فرد مقابل از آینده رابطه ،در تردید است

هنگامی که ما احساس تهدید از دست دادن کسی که دوست داریم می کنیم، از روی ترس عمل می کنیم.

هورمون استرس ما رابه اوج می برد، همانطور که از روی غرور مبارزه یا از روی غریزه، فرار می کنیم.

ناگهان محکم تر می ایستیم، بیشتر صحبت می کنیم، بیشتر کار میکنیم، و به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنیم.

با این حال، فاصله وادراک، آسان است که این شدت را در یک وضعیت منفی ببینید، که تنها به تقویت خشم و ناراحتی که هر دو طرف احساس می کنند، منجرمی شود.فاصله کوچکی می تواند شما را نزدیک تر کند

هنگامی که شما در میانه بحران هستید و مبارزه می کنید بسیار دشوار است که چیزی راکه انجام می دهید ببینید و حل این وضعیت در واقع همه چیز را به مراتب بدتر می کند.

وقتی کودک نوپایم را در ماشین قراردادم و شش ماه پیش از شوهرم جدا شدم، به طور کامل اعتقاد داشتم که برنخواهم گشت.

من صادقانه فکر کردم که آیا شرایط آنقدر بد بود که مجبور بودیم جدا شویم و نمی توانستیم مشکلاتمان را حل کنیم.

در نهایت تعجب ، این، اجازه رفتن بود که به ما اجازه داد تا هر دو فضا را برای ارزیابی رابطه مان دوباره بررسی کنیم و به ما کمک کرد تا در نهایت متوجه شدیم که هیچ یک ازآن اختلافات ارزش ازدست دادن خانواده مان راندارد.

من اشتباه نمی کنم؛

نمی گویم که هر یک از آن کارها آسان بود. زشت و تاریک و کثیف بود.

ما هر دو سیم آخر زدیم و به جایی رفتیم که هرگز فکر نکردیم که از آن بازگردیم.برخورد با روابط در معرض خطر

اما این تاریکیِ زیاد بود که ما را مجبور کردبه جای درگیری با یکدیگر بر اندیشه ها و اقدامات خود تمرکز کنیم.

نگاهی به خودمان دقیقا همان چیزی بود که نیاز داشتیم تا استدلال های مان را از دیدگاه یکدیگر ببینیم، بنابراین بتوانیم در نهایت از آنها دور شویم.

برای من فرآیند غم و اندوه از دست دادن آنچه که در رابطه مان داشتیم،همه چیزهایی که انجام داده بودم تا کمک کند که از هم جدا شویم را نشان داد.

در ابتدا این امر به شیوه ای خشم آور و ناامید کننده بود، اما همانطور که متوجه شدم باید به دنبال شناخت خودم باشم تا بتوانم حرکت کنم، نیاز داشتم که به سهم خودم در آنچه اتفاق افتاده بود، بدون قضاوت منفی اقرارکنم.

درک اشتباهی که کرده بودم توانمند کننده بود. این به من فرصتی داد تا به شیوه ی جدید به شریک زندگیم نزدیک شوم.

و از پاسخ او واضح بود که زمانی که به تنهایی به سربرده بود، مورد بسیار مشابهی را درک کرده بود.

برخورد با روابط در معرض خطر

هنگامی که شروع به ارتباط مجدد کردیم، از روی درک و عشق، به جای ناراحتی و صدمه وارد شدیم.

همانطور که می توانید تصور کنید، این امر، برخوردها را به شدت تغییر داد و به جای اینکه به چرخه ی منفی گذشته مان برگردیم، توانستیم تجارب مثبت جدیدی برای به اشتراک گذاشتن ایجاد کنیم.

حتی اکنون، این ذهنیتی است که نیاز به تلاش آگاهانه برای حفظ دارد. بسیار آسان است که زمانی که خیلی نزدیک به کسی هستید

به خصوص هنگامی که هریک در گذشته به دیگری آسیب رسانده ایم، با هر استدلال خرده پایی که می تواند پیش بیاید، بسیار راحت است که گذشته ها را پیش بکشیم.

اما ما هر دو در آن مکان تاریک بوده ایم و احساس از دست دادن چیزی که ارزش دارد، همچنان یادآور این است که چرا به اندازه کافی کار می کنیم تا از آنچه که داریم، نگهداری کنیم.

چرا مهم است که همیشه از سر عشق، نه از آسیب، ناراحتی، خشم، و یا بزرگ کردن همه آسیب ها یا، خستگی صحبت کنیم.

در حالی که گام جدی جدایی دقیقا همان چیزی است که ما را مجددا به هم متصل کرد، نیازی به رفتن تا آنجا نبود.

اگر فقط آگاهی داشتیم که از یکدیگر فاصله بگیریم و روابطمان را از جنبه عشق، به جای ترس، ببینیم، شاید می توانستیم خودمان را از تجربه فوق العاده دردناکی که از این راه داشتیم، نجات دهیم.

به جای درک، مبارزه و واکنش (همه پاسخ های مبتنی بر ترس) و تمرکز بر درد خود، ممکن است بتوانیم از عشق برای دیدن و درک صدمه ای که فرد دیگر احساس می کند، استفاده کنیم.

به جای ادامه دادن به کشمکش منفی خود، تنها با تمرکز بر انحرافاتی که برای ما انجام شده بود، مجبور شدیم به عقب برگردیم و با خود در مورد نقشمان در درگیری های مرتبط صادق باشیم.

فاصله کوچکی می تواند برخورد با روابط در معرض خطر شما را نزدیک تر کند .

ما هر دو باید بدانیم که رفتارمان تنها چیزی است که می توانیم کنترل کنیم، و این اقدامات ما بود که نیاز داشتیم تا ما را به مکان بهتری حرکت دهد.

پیش بینی یک چیز زیبا است، آیا اینطورنیست؟

بنابراین بهترین راه برای برخورد با روابط در معرض خطر اگر در روابطتان درگیری و واکنش نشان می دهید، سعی کنید به عقب برگردید و به خودتان اجازه دهید که به مسائل واقعی نگاه کنید.راه های تقویت یک ازدواج و جلوگیری از طلاق

برای از دور دیدن درگیری از نگاه عشق به خودتان فاصله ای بدهید فاصله کوچکی می تواند شما را نزدیک تر کند و برای داشتن فرصتی برای پیدا کردن راه درست، به عقب برگردید، بدون اینکه مجبور شوید از رابطه خارج شوید.

به اینستاگرام بپیوندید.