اتکای به نفس

اتکای به نفس

یکی از وضعیت هایی که در جذب دیگران و جذابیت بین فردی تاثیر زیادی دارد نشان دادن اعتماد به نفس است. شناخت این وضعیت در زبان بدن بسیار ساده است. وضعیت هایی که در ادامه توضیح می دهم نشان دهنده ی این حالت می باشد.

پشت سر قرار دادن دست ها:

وقتی شخصی این کار را انجام دهد نشان می دهد اعتماد به نفس بالایی دارد. دلیل آن ممکن است این باشد که طرف شخصیتی با اتکای به نفس دارد یا چون تصور می کند در مورد موضوعی مرتبط با شرایط کنونی عالی است.

یعنی اگر در حال صحبت در مورد موضوع خاصی با او هستید، این حالت نشان می دهد که وی تصور می کند در آن موضوع عالی است.مثلا اگر با کسی در مورد پیدا کردن شغل یا بی کاری صحبت می کنید، این وضعیت نشان دهنده ی این است که وی شغل خوبی دارد.

قرار دادن دست ها رو به روی شکم:

حالتی دیگری که نشان دهنده ی اتکای به نفس است، قفل کردن دست ها در مقابل شکم است.

این حالت بسیار معروف است و معمولا در تلویزیون وقتی رئیس جمهور، وزیر یا یک مقام دولتی ایستاده است آن را مشاهده می کنید. ( به ندرت می بینید که چنین شخصیت ها یی دست به سینه در تلویزیون ظاهر شوند.

لمس کردن نوک انگشتان:

سومین حالتی که نشان دهنده ی اعتماد به نفس است لمس کردن نوک انگشتان می باشد. وقتی شخصی تصور کند به موضوع بحثی که در جریان است تسلط فراوانی دارد و به خوبی با آن آشنا هست این وضعیت را به خود می گیرد.

وضعیت برتری:

افرادی که این حالت را به خود می گیرند احساس می کنند نسبت به دیگران برتر هستند و اتکای به نفس بیشتری دارند. به همین دلیل است که نام آن، اعتماد به نفس بالا یا برتری می باشد.

مثلا وقتی شخصی کار دشواری را به اتمام می رساند یا امتحانی را به سرعت تمام می کند ممکن است چنین وضعیتی به خود بگیرد.

حالت های بیشتری که نشان دهنده ی اعتماد به نفس است شخصی که اتکای به نفس و خودباوری داشته باشد صاف می ایستد وی طوری می ایستد که هر دو پایش محکم بر روی زمین قرار بگیرد و به ندرت آنها را به شکل ضرب دری قرار می دهد (وزنش را روی یک پا بیندازد یا به یک ور به ایستد) با قدم های بلند راه می رود زیرا از رو در رو شدن با شرایط جدید ترسی ندارد.

ممکن است منطقی به نظر نیاید ولی ذهن ناخودآگاه این گونه عمل می کند. وقتی اشتباهی مرتکب می شود، وحشت زده نمیشود؛ زیرا می دادند اشتباه کردن، یک قسمت از زندگی طبیعی انسان است.

زبان بدن هنگام اعتماد به نفس و جذابیت وضعیت اعتماد به نفس در زبان بدن می تواند شما را جذاب تر نشان دهد.

تقریبا ۹۳% از بیان های انسان بر اساس وضعیت زبان بدن است. اگر بدانید چگونه به درستی از زبان بدن استفاده کنید، می توانید دیدگاه دیگران را نسبت به خود به طرز باور نکردنی بهتر کنید.

مثلا با صاف ایستادن می توانید شانس جذاب بودن خود را افزایش دهید و در نتیجه دیگران را به سادگی به خود علاقه مند کنید.