خیانت همسر

خیانت همسر

خیانت همسر

در رابطه با خیانت همسر چه می دانید؟

هنگامی که برای اولین بار عاشق کسی می شوید، مواد شیمیایی خاصی در بدن شما آزاد می شود که احساس لذت، شادی و هیجان به شما می دهد.

بعدها اثراین مواد شیمیایی ازبین می رود و احساس عشق از طریق صمیمیت و نزدیکی به جای شور و شوق شدید اولیه ادامه می یابد.

هنگامی که یک مرد با زن دیگری غیراز همسرش ملاقات کند،جذابیت آن فرد موجب رهاسازی مجدد این مواد شیمیایی می شود، جدا از اینکه او خائن باشد یا خیر.

در این هنگام،خیانت کنندگان سعی دربرقراری ارتباط جدید می کنند، در حالی که افراد صادق از پذیرش این احساس اجتناب می کنند.

افرادی که این موضوع را درک نمی کنند ممکن است خیانت کنند هنگامی که این اتفاق می افتد، فرد هرگز متوجه نمی شود که جاذبه ای که او نسبت به فرد مقابل احساس می کند

ناشی از هورمون هایی است که در بدن او آزاد می شود در عوض فکر می کند که شخص جدید را بیش از همسرش دوست دارد.

خیانتکار ممکن است چیزی شبیه به موارد زیر را بیان کند:

• وقتی او را می بینم احساسات جدیدی را تجربه می کنم که دیگر با همسرم تجربه نمی کنم
• برای دیدن او انگیزه بیشتری از دیدن شوهرم دارم
• بنظرنمی رسدکه هرگز از او خسته شوم.

وقتی این اصطلاحات علمی را فرموله می کنیم، به صورت زیر می شوند:

• فراموش کرده ام که چگونه این مواد شیمیایی موجب تحریک احساسات می شود، با این فرد جدید می توانم آنها را دوباره احساس کنم.
•وقتی او را می بینم،نسبت به وقتی که شوهرم را می بینم، مواد شیمیایی بیشتری در بدن من آزاد می شود
• فکر نمی کنم که ترشح این مواد شیمیایی هرگز متوقف شود (همان فکری که اوایل ازدواج با همسرش می کرد)

چگونه از خیانت جلوگیری کنیم؟

اکثر خیانتکاران زمانیکه این موضوع را درک می کنند، خیانت را متوقف می کنند، زیرا متوجه می شوند که فقط تحت تاثیر هورمونهای شیمیایی هستند و نه احساسات واقعی.

افرادی که خیانت سراب گونه را دنبال می کنند، دیر یا زود متوجه خواهند شد که تاثیر هورمونهای شیمیایی ازبین رفته است و این زمانی است که تقلب سریالی بوجود می آید.
اگر فردی را می شناسید که به همسرش خیانت میکند او راترغیب کنید این مقاله را بخواند.

اگر شما هستید که خیانت می کنید، اکنون می دانید که تنها تحت تاثیر هورمونهای شیمیایی قرارگرفته اید و در واقع به شخص مقابل علاقه ای ندارید.

آیا هیچ راهی برای بازیابی این هورمونهای شیمیایی وجود ندارد؟
بله شما می توانید این هورمونهای شیمیایی را به روابط موجود خود بازگردانید با انجام دادن کارهایی مانند افزایش تماس چشمی و داشتن تجربه های هیجان انگیز با هم.

نارضایتی از رابطه منجر به خیانت می شود

نارضایتی از ارتباط در انواع مختلف آن می تواند منجر به خیانت شود. اگر فرد از رابطه اش ناراضی باشد، ممکن است خیانت کند تا نیازهایش را که در رابطه باهمسرش برایش رضایت بخش نیست،برآورده کند یا حتی به گونه ای ناخودآگاه از همسر خود انتقام بگیرد.

در مقاله دیگری به نام “علت” اینکه افراد در روابط خیانت به همسر می کنند، بیان شده است که عدم درک از آنچه که شخص واقعا می خواهد می تواند منجر به خیانت شود. فرد می تواند با کسی ارتباط برقرار کند بدون درک نیازش به اینکه او فقط چیز متفاوتی می خواهد.

به همین دلیل ازدواج زود هنگام گاهی می تواند منجر به خیانت و بی وفایی شود، زیرا در چنین مواردی ممکن است فرد قبل از دانستن نیازهای واقعی خود و حتی قبل از اینکه برخی از این نیازهای مهمش را بسط و توسعه دهد، ازدواج کند.

باورهای غلط درباره عشق منجر به خیانت می شود

 بسیاری از مردم در حال حاضر فکر می کنند که عشق، حلال تمام مشکلات است. هنگامی که یک شخص با هدف دستیابی به شادی نهایی وارد رابطه ای می شود، متوجه می شود که هیچ چیز تغییری نکرده است و می تواند به جای مقصردانستن باورهای غلط خود،همسرش را سرزنش کند.علل خیانت زنان به مردان | چرا زنان به مردان خیانت می کنند؟

اکثر مردم عقیده بسیار نادرستی درباره عشق دارند که از آن به شدت دفاع می کنند. وقتی یک شخص متوجه می شود که رابطه او با باورهایش درباره عشق مطابقت ندارد،ممکن است دست به خیانت بزند.

ما را در  اینستاگرام دنبال کنید.