چرا در زمان اشتباه عاشق میشویم؟

چرا در زمان اشتباه عاشق میشویم؟

چرا در زمان اشتباه عاشق میشویم؟

چرا الان؟

چرا وقتی آماده نیستیم افراد را بیشتر جذب می کنیم؟

من ایمیل هایی در مورد این واقعیت که افراد در زمان نادرستی عاشق شده اند دریافت کرده ام.

یا چرا در زمان اشتباه عاشق میشویم؟

این افراد می گویند حتی اگر تصمیم بگیرند که در مورد روابط فکر نکنند،

به طور تصادفی افرادی را دیده اند که این اتفاق برایشان افتادهگاهی اوقات چیز بسیار بدتری اتفاق می افتد.

پس از اینکه با شخصی رابطه برقرار کردید، او با شخص دیگری ملاقات می کند و آنها عاشق هم می شوند.

سردرگمی ای که اتفاق می افتد می تواند به یک عامل مهم مربوط باشد: فقدان دانش مناسب در مورد روانشناسی عشق

چرا عاشق می شویم؟

بر خلاف باورهای رایج، چیزی به عنوان “یک مرحله آمادگی برای رابطه” وجود ندارد.

در مقاله چرا عاشق می شویم، توضیح دادم که به محض پیدا کردن شخصی که با تمام موارد مهم در نقشه های عشقی ما مطابقت داشته باشد،عشق به سرعت اتفاق می افتد.

این فرایند به صورت ناخودآگاه رخ می دهد، نه آگاهانه و به همین دلیل است که نمی توان آگاهانه از آن پیشگیری کرد مهم نیست چقدر سعی کنید.

ذهن ناخودآگاه شما همیشه در جستجوی فردی است که بتواند به شما کمک کند تا نیازهایتان را برآورده کنید چه این موضوع را دوست داشته باشید یا خیر.

بله، فرد می تواند ادعا کند که تنها است زیرا برای رابطه آماده نیست، اما به محض اینکه ذهن ناخودآگاه عواطف همسان را تشخیص دهد،عشق شعله می کشد و هیچ راهی برای متوقف کردن آن نخواهد بود

عاشق شدن در زمان نادرست

بسیاری از مردم از مشکل پیدا کردن فرد مناسب پس از ورود به یک رابطه رنج می برند و این معمولا به دلیل یک اشتباه رایج است که بسیاری از مردم مرتکب می شوند.

بسیاری از مردم برای پایان دادن به تنهایی به رابطه فکرمی کنند؛ پیدا کردن کسی که با او صحبت کنند، تاتنها نباشد، زیرا می ترسند تنها بمانند؛ چرا که در حال پیر شدن هستند.

در راهنمای اعتماد به نفس، گفته شد که بسیاری از روابط با دلایل مربوط به اعتماد به نفس و بدون هیچ گونه ارتباط عاشقانه آغاز می شود.

چرا در زمان اشتباه عاشق میشویم؟

در حال حاضر مشکل این است که این افراد بایک رابطه رو به رو هستند حتی اگر ذهن ناخودآگاهشان کاملا متقاعد به داشتن یک رابطه نشده باشد.

چند ماه یا حتی چند سال بعد زمانی که ذهن ناخودآگاه، آگاهی مناسب را پیدا می کند، این افراد برای آنها بی ارزش می شوند و سپس به این باور می رسند که عشق در زمان اشتباه اتفاق افتاده است

بله، ممکن است اتفاق بیفتد که شما فردی را دوست داشته باشید و بعدا متوجه شوید که شخص دیگری را دوست دارید،در این صورت، نباید خودتان را سرزنش کنید.

اما مشکل بزرگ زمانی اتفاق می افتد که، حتی با وجود اینکه میدانید یک رابطه برای تان مناسب نیست، وارد آن رابطه می شوید. در چنین مواردی رابطه محکوم به شکست است

میخواهی بیشتر بدانی درباره چرا در زمان اشتباه عاشق میشویم؟

در اینستاگرام با ما همراه باشید