چرا بعضی از خیانت کاران هرگز تغییر نمی کنند؟

خیانتکاران

آیا توبه گرگ مرگ است؟

گاهی اوقات.

اولا اجازه دهید به شما بگویم که هیچ قاعده کلی برای مقابله با رفتار انسانی وجود ندارد، زیرا ۱- افراد بسیار پیچیده هستند و ۲- به این دلیل که هر فردی محرکهای خود را دارد.

بله برخی از خیانت کننده ها به سختی میتوانند تغییر کنند و دلیل آن این است که قصدشان هرگز تغییر نخواهد کرد. هنگامی که یک فریبکار ،خیانت می کند واین موضوع، کشف می شود، معمولا احساس بدی پیدا می کند و گاهی اوقات می تواند بار گناه سنگینی را به دوش بکشد.

مشکل احساس گناه، این است که به آرامی به مرورزمان از بین می رود. به عبارت دیگر، زمانی که فرد به تنهایی از عادت بدی مانند خیانت سریالی می گریزد، معمولا قادر به تغییر آن عادت نخواهد بود.

پس چرا برای برخی از خیانت کننده ها تغییر کردن ،سخت است؟

در مقاله قبلی ؛چرا افراد خیانت می کنند، توضیح دادم که چگونه قصدی که افراد مختلف دارند،می تواند آنها را به سمت خیانت سوق دهد.
به عنوان مثال یک مرد می تواند همسرش را فریب دهد چون به طور ناخودآگاه می خواهد از او انتقام بگیرد. در چنین مواردی، مهم نیست که چطور فریبکاری می کند یا وعده می دهد که دیر یا زود تغییر خواهد کرد، این هدف ناخودآگاه او را مجددا به خیانت سوق خواهد داد.

برخی از خائنان مانند بازیگران هستند. آنها برای به دست آوردن اعتماد به نفس بیشتر و احساس ارزشمند بودن خیانت می کنند. حالا اگر این خیانتکارها هرگز متوجه نشوند که بدنبال افزایش اعتماد به نفس هستند، پس مهم نیست که چقدر سعی کنندکه تغییر کنند، هنوز هم مانند خیانتکاران خواهند بود.

به عبارت دیگر یکی از دلایل اصلی بسیاری از خیانتها این است که آنها هرگز درگیر مشکلاتی نیستند که در وهله اول منجر به خیانت می شود. گناه، پشیمانی و وعده تغییر، خوب است اما هرگز برای تغییر رفتار آنها کافی نیست، (مقاله دلیل خیانت مردان را ببینید.)

چگونه می توان فهمید آیا یک خائن تغییر خواهد کرد یا نه؟

اگر خیانتکار، به دلایلی که او را مجبور به خیانت کرده ،کاملا آگاه بوده، وبه آنها اعتراف کند، امید زیادی برای تغییر او وجود دارد. با این حال معمولا هر دو طرف حتی از اهداف ناخودآگاه خود،آگاه نیستند و به همین دلیل نمیتوانند به یک راه حل اساسی برسند.

اولین فکری که شخص فریب خورده می کند، این است که شرایط خود را ناامن می داند و این مساله می تواند مانع از دیدن اهداف واقعی خیانت شود. به عنوان مثال اگر یک زن که به ظاهرخودش اهمیت نمی دهد، موردخیانت واقع شود،ممکن است به این باور برسد که مردش خیانت کرده است چون او آنقدرها زیبا نیست.

از آنجایی که این زن به شرایط ناامن خودفکرمی کرده، نتوانسته اهداف واقعی شوهرش را درک کند و بنابراین نخواهد نتوانست به تغییر او کمکی کند.

بله خائنان می توانند تغییر کنند اما برای این که یک درک صحیح از شخصیت شان بدست آید، باید انگیزه های روانی آنها مشخص شود. هنگامی که این انگیزه ها درک شدند، باید برای فردی که خیانت کرده است، شفاف سازی شوند.

اگر شخص در مورد تغییر،جدی است، انگیزه ها راتایید و سعی می کند آنها را تغییر دهد. اگر جدی نباشد یا اگر از پذیرش این حقایق اجتناب کند، تغییر آنها غیر ممکن خواهد بود. به همین دلیل برخی از خیانتکاران هرگز تغییر نمی کنند.