نکاتی برای ابراز احساسات به همسرمان!

نکاتی برای ابراز احساسات به همسرمان!

ابراز احساسات

برای ما انسان ‌ها، بیشتر اوقات، گفتن آنچه در ذهنمان میگذرد از گفتن ‌آنچه در قلب مان میگذرد، راحت تر است!

اما اگر بدانیم چطور عمق احساسات مان را با دیگران به اشتراک بگذاریم، می‌توانیم بگوییم انسانی شجاع و ریسک پذیر هستیم

ابراز احساساتتان می‌تواند این احساس را در شما ایجاد کند که آسیب پذیر شده اید.

اما باید بدانید ابراز احساسات راهی برای نزدیک تر شدن به شریک عاطفیتان و افزایش ارتباط صمیمی تر با اوست.

چگونه به همسر مان ابراز احساسات کنیم؟!

1-تفاوت میان افکار و احساسات را درک کنید! فکر کردن، معمولاً به مفهوم «ادراک و یا شناخت» است.

به فرایندی گفته میشود که در مغز روی میدهد.

این درحالی است که احساسات از قلبمان می‌آیند. احساسات گاهی می‌توانند نمود جسمانی نیز داشته باشند.

2-از قاعده‌ ی «من فکر میکنم» بجای «من احساس میکنم» استفاده کنید.

اگر بتوانید این واژه ها را در جای درست خود بکار برید، قطعاً تاثیر آن‌ها بیشتر خواهد بود.

در این صورت هنگامی که از احساسات خود سخن می‌گویید، می‌توانید مطمئن باشید که تاثیرگذار خواهد بود!

3-به احساسات تان نام دهید! یک لیست از لغاتی تهیه کنید که حاوی احساسات شماست.

تمام لغات احساسی تک کلمه ای خواهند بود مثل: ناراحت، عصبانی، آسیب دیده، خوشحال، خوشنود، خجالت زده و… . با این روش ابتدا به نوع احساسات خود مشرف خواهید شد.

دیگر روش های ابراز احساسات به همسرمان

4-احساسات تان را به شکلی که همسرتان آنها را درک میکند، بگویید و یا بنویسید!

یکی از اهدافمان این است که همسرتان قادر خواهد بود با کفش های شما قدم بردارد و بداند احساس شما چیست و در قلب شما چه میگذرد!

شما قطعاً به همدلی و درک شدن احساساتتان نیاز دارید.

5-اکثر ما انسان ‌ها تصور می ‌کنیم که شریک زندگیمان باید همیشه از رفتار ما، به احساساتمان پی ببرد.

اما گاهی نیز باید مستقیماً از احساستان سخن بگویید، بی پرده، صریح، شفاف! باور کنید همسرتان قادر نیست ذهنتان را بخواند!

6-بدانید که احساسات می ‌آیند، می ‌روند و سریعاً تغییر میکنند!

احساسات با «خلق و خو» متفاوتند. خلق وخو حالتی روحی است،که برای مدت طولانی تری ثابت می‌ماند.

7-سعی کنید خود و همسرتان را بخاطر احساساتتان قضاوت نکنید و به احساساتش برچسب نزنید!

اگر می‌خواهید همسرتان همچنان به ابراز احساسات خود ادامه دهد،

درمقابل اینکار او عصبانی نشوید و حالت تدافعی به خود نگیرید.

8-احساسات عمیق خود را با او به اشتراک بگذارید،

نه صرفاً احساسات سطحی تان را! مثلا ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که از خود عصبانیت نشان دهید اما در اصل خجالت زده و یا آزرده شده اید.

9-تمرین کردن کمک تان می‌ کند! اگر شما شخصی هستید که احساسات خود را بروز نمی‌دهید،

قاعدتاً انجام این کار در ابتدا برایتان سخت خواهد بود، اما تمرین کردن با گام های کوچک اینکار را برایتان آسان تر خواهد کرد!