شما برون گرا هستید یا درون گرا؟

شما برون گرا هستید یا درون گرا؟

در این مقاله می خواهیم در مورد افراد درون گرا و برون گرا صحبت کنیم. یکی از شایع ترین علل اختلافات در روابط عاطفی و ازدواج ها به دلیل وجود تیپ های شخصیتی متضاد همچون درونگرا و برونگرا است.

در این مقاله می خواهیم در مورد ویژگی های شخصیتی افراد برونگرا صحیت کنیم و توضیح دهیم برای جذب و ازدواج موفق با این افراد باید چگونه رفتار کرد.

یک درونگرا به عنوان یک فرد خجالتی، متواضع و به طور معمول خود محور یا کسی که به طور عمده با اندیشه ها و احساسات خود به جای چیزهای بیرونی درگیر است، تعریف شده است.

همانطور که بیان میکنم ، زندگی به عنوان یک درونگرا، نوعی اضطراب را نشان می دهد که با رفتار ناخواسته و ترس از قضاوت اجتماعی همراه می شود و ممکن است از حضور در روابط اجتماعی جلوگیری کند، حتی چیزهایی که آنها مایل به شرکت در آن هستند.

فرهنگ ما انتظار دارد که مردم برون گرا و اجتماعی باشند، اما با شرمندگی:

 درون گراها تمایل دارند که شنوندگان بهتری باشند و همچنین زمان بیشتری را صرف دوره های انجام کار انفرادی کنند؛ از این رو، دانشمندان و محققان جهان اینگونه اند. اما جنیفر کان، نویسنده “رهبر درونی”، می نویسد که رهبران درونگرا بیشتر از ما فکر می کنند.

من اعتراف می کنم که سالهاست که خودم را یک درونگرا در نظر می گیرم، مطمئنا در دوره های ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهم، اما فکر نمی کنم در تعریف فرهنگ لغت از یک درونگرای امروزی صدق کنم.

و هرگز در بالا بردن دستم برای پاسخ دادن درکلاس درس شرمسار نبودم. با این حال، من خودم را خجالتی می دانستم و معتقدم که دیگران خیلی هوشمندتر از من هستند

اکثر والدین می خواهند فرزندان شان قوی و باهوش و شجاع باشند؛ در حالی که کودک آرام، به هیچ وجه دوست داشتنی نیست.

او در مورد متفکران آرام و عمیق مانند جوناس سولک و ماری کوری میگوید: “آنها زمان زیادی را برای حضور در ورزشگاه صرف نکرده اند.” اما بدون تمرکز آرام هرگز ممکن نبود آنها به آنچه که انجام داده اند، دست یابند.

یادآوری می کنم که چرا تشویق و حمایت از کسانی که خجالت می کشند بسیار مهم است، زیرا ممکن است خجالتی بتواند ماری کوری یا بیل گیتس باشد.

چه کسی می داند؟ “این به ما مربوط است که به عنوان بزرگسال با درونگرایی به همان اندازه برونگرایی خوب رفتارکنیم.”

ممکن است زمان این باشد که یاد بگیرید فراموش کنند پاداش نشستن و خاموش شدن را”:قدرت درونگرایی دردنیایی که نمی توان صحبت کردن را متوقف کرد ،”(یا جیک جیک کردن را من باید اضافه کنم). یک تعصب ظریف در برابر درون گراها وجود دارد و آن باعث اتلاف استعداد، انرژی و شادی می شود.” به اینستاگرام بیاید