روابط عاطفی افرادی که تله رها شدگی دارند چگونه است؟

روابط عاطفی افرادی که تله رها شدگی دارند چگونه است؟

روابط عاطفی افرادی که تله رها شدگی دارند چگونه است؟

روابط عاطفی

افرادی که تله رها شدگی دارند، در روابط عاطفی شان بسته به سبک رفتاری که انتخاب میکنند، نوع خاصی رفتار میکنند. برای مثال در یک رابطه به شدت وابسته می شوند و علی رغم عدم تعهد طرف مقابل می سوزند و می سازند به این امید که روزی درست می شود، جذب افرادی می شوند که در دسترس نیستند و رفتارشان قابل پیش بینی نیست.

وقتی طرف مقابل در دسترس نیست بی تاب میشوند و مدام پشت سرهم تماس و پیام….اجتناب میکنند. و یا همزمان با چندین نفر رابطه عاطفی سطحی و موازی برقرار میکنند که اگر یکی رفت دیگری باشد. و یا در روابط عاطفی با همسر و پارتنر خود  حتی در جزیی ترین مسائل تا آنجا سلطه گری و کنترل گری میکنند که طرف مقابل را به ستوه می آورند و رابطه آسیب میبند.

اما متاسفانه تلخ طنز ماجرا انجاست که هیچ کدام از این رفتارها احساس عمیق تنهایی و بیقراری و بیتابی درونی این افراد را تسکین نمیدهد. چون مشکل طرف مقابل نیست، مشکل اصلی و ریشه ای احساس رها شدگی و تنهایی و بی پناهی و بی ثباتی است که در درون فرد ریشه دوانده و این چیزی است که باید مورد توجه قرار بگیرد

کسی که درگیر تله رها شدگی است، همواره انتظار میکشد عزیزانش او را رها کنند و بروند. بخصوص او همیشه نگران است که مبادا شریک عاطفی او قید همه چیز را زده و او را به حال خود رها کند. این شخص معتقد است که، روابط نزدیک دیر یا زود پایان خواهد یافت.

منشا پیدایش تله رهاشدگی

زندگی این افراد در دوران کودکی معمولا با جدایی والدین یا مرگ آنها همراه بوده است. تله رهاشدگی همچنین می تواند زمانی ایجاد شود که پدر و مادر در توجه به نیازهای کودک کوتاهی کرده باشند. به عنوان مثال، ممکن است دفعات مکرر وجود داشته باشد که در آن کودک تنها مانده یا برای مدتهای طولانی کسی به او توجه نکرده است.

در صورتیکه به تله رهاشدگی توجه نشود و مورد درمان قرار نگیرد، اثرات مخربی میتواند داشته باشد.این مقاله را مطالعه بفرمایید(چگونه احساس بهتری داشته باشیم)

به عنوان مثال:

  • چک کردنهای مداوم شریک عاطفی
  • ناراحت شدن از یک دوست صمیمی در صورت بی توجهی گاه و بیگاه او
  • و مثال های بیشمار دیگر

همگی از آثار زیان بار این تله هستند

اگر نمیدانید که به تله رهاشدگی گرفتار هستید یا نه و یا در این مورد مردد هستید می توانید با مراجعه به مشاورین مرکز مشاوره  دکتر سمیه سلطانی نسبت به این مسئله در خود آگهی پیدا کنید.

ما را در  اینستاگرام دنبال کنید.