. تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان

 اعتماد به نفس در دانش آموزان

احساس اعتماد به نفس در دانش آموزان یکی از مهم ترین مبانی شخصیت انسان بوده است.

و ریشه های آن از دوران کودکی در وجود او شکل میگیرند.

اعتماد به نفس یکی از کلید های سلامت روانی کودک در حوزه های اجتماعی، روحی، رفتاری و احساسی است.

نقش مهمی در توانایی کودک در مدیریت شکست ها، فشار ها و دیگر چالش های مسیر زندگی دارد.

اعتماد به نفس در حقیقت احساس و تفکر کودک شما نسبت به خودش و توانایی هایش در انجام کارها را بیان میکند.

عشق و محبتی که از طرف افراد مهم زندگی به کودک ابراز میشود.

و یا حمایت، تشویق و یا حتی انتقاد هایی که به کودک میشود، اعتماد به نفس او را شکل خواهد داد.

اگر پایه های اعتماد به نفس در وجود کودک شکل نگیرد.

نخواهد توانست در دوران مدرسه از پس کارهای گروهی و فعالیت های مدرسه، همچنین سختی های آن برآید.

در این مقاله چند روش موثر برای ساختن اعتماد به نفسی قوی تر برای کودکانی که در شرف رفتن به مدرسه هستند.

یا هم اکنون دانش آموز اند را شرح داده ایم.

به فرزند خود مسئولیت هایی دهید و کارهایی را به او محول کنید.

به اقتضای سن فرزند خود، مسئولیت هایی را به او بسپارید.

کارهایی را به او محول نمایید تا بتواند از توانایی های خود آگاه شود و احساس توانا بودن و افتخار نماید.

همچنین اینکار برای او هدف و دستاوردی خاص را معین کرده .

هنگامی که به این اهداف دست پیدا کرد، میتواند احساس بهتری نسبت به قابلیت های خود داشته باشد.

اگر چنانچه او نتوانست در کاری که برایش معین نموده اید موفق شود.

به او نشان دهید که قدردان تلاش ها و زحماتش هستید .

او را برای همه‌ی کارهایی که بخوبی انجام داده است، تشویق میکنید.

او را مطمئن کنید که خواهد توانست با پشتکار به موفقیت رسیده .

تا هر روز در راه رسیدن به اهدافش موفق تر خواهد بود.

اجازه دهید فرزندتان مستقل شود.

دوران ابتدایی زمانی برای توسعه‌ و شکل گیری سریع استقلال فرزند شما است.

در هنگام ورود او به دوران راهنمایی، استقلال او به وضوح مشخص خواهد شد، او میتواند گاهی تنها در خانه بماند.

به تنهایی به مدرسه برود و از خواهر یا برادر کوچکترش نگهداری نماید.

اینکه والدین اجازه دهند تا فرزندشان مستقل شود و بتواند کارهای مربوط به خود را تا حدودی انجام دهد.

اعتماد به نفس او را افزایش داده و به او میفهماند که قادر است از پس کارهای خود برآید.

والدینی که تمام کارهای فرزند را انجام میدهند، فرصت استقلال و در پی آن، فرصت تقویت اعتماد به نفس را از او خواهند گرفت.

پس در آماده شدن برای رفتن به مدرسه، صحبت با معلم و در میان گذاشتن مشکلات آموزشی و…اجازه دهید .

تا جایی که ممکن است خودش دست بکار شده و مسائلش را حل و فصل نماید.

به فرزند خود بیاموزید که شکست ها، فرصتی برای یادگیری اند.

به او بیاموزید که هیچ انسانی کامل نیست، خطا و اشتباه جزئی جدایی ناپذیر از وجود انسانهاست.

اما این خطاها فرصتی برای یادگیری هستند و ما خواهیم توانست از خطاهایمان در راه موفقیت و بهتر شدن، درس بگیریم.

پس هنگامی که در مدرسه، در نمرات امتحانی به نتیجه‌ی دلخواه نرسیده است، میتواند نقاط ضعف خود را پیدا نموده و از آنها نقطه‌ی قوت بسازد!

در هنگام بروز خطا و اشتباه از جانب فرزندتان، او را تحقیر نکنید.

هنگامی که او مرتکب اشتباهی میشود و یا رفتار بدی را از خود بروز میدهد.

به یاد داشته باشید که بایستی شخصیت او را از این خطا، جدا بدانید.

هنگامی که او در درسها نمره‌ی پایینی میگیرد و یا در انجام تکالیف مدرسه کم کاری میکندو

ممکن است شما عصبانی شوید اما آرامش خود را حفظ نمایید،.

داد نزنید و او را تحقیر ننمائید.

با احترام و با لحنی دوستانه و آرام با او در مورد اشتباهش صحبت نمایید .

در صورت تکرار، اجازه دهید با عواقب طبیعی و منطقی اشتباهش (که در اینجا کاهش نمرات است)، روبرو شود.

تلفن همراهتان را کنار بگذارید!

یکی از مسائلی که اعتماد به نفس کودک را تقویت میکند.

این است که مشاهده کند برای شما از اهمیتی ویژه برخوردار است .

شما بعنوانی انسانی مستقل برای او ارزش قائل میشوید و برایش وقت میگذارید.

نادیده گرفتن او ضربه ای شدید به اعتماد به نفسش وارد کرده و عواقب سخت تری را به همراه خواهد داشت.

پس زمانی را که برای کمک کردن به او برای یادگیری دروس و انجام بهتر تکالیفش در نظر گرفته اید را صرفاً به خودش اختصاص دهید.

تلفن همراهتان را کنار بگذارید.

به او بیاموزید که داشتن اعتماد به نفس به معنای غرور، خوب بزرگ بینی، خود پرستی و تحکم به دیگران نیست.

هنگامی که با فرزند خود در مورد تقویت اعتماد به نفس کار میکنید.

به او بیاموزید که داشتن اعتماد به نفس، به معنای مغرور بودن، خود برتر بینی، کوچک شمردن دیگران و تحکم به آنها نیست!

به او بیاموزید که اگر توانسته است در درسها موفق شود و یا توانایی ابراز نظرات و عقاید خود را در کلاس دارد

نباید به دانش آموزان ضعبف تر فخر بفروشد.

بلکه باید به آنها نیز کمک نماید تا به موفقیت برسند و بتوانند حس خوب موفقیت را بچشند!

به او اجازه دهید راجع به وسیله ای که در مدرسه ساخته است، انشایی که نوشته است و یا آزمایشی که انجام داده است، برایتان توضیح دهید.

به کارهایی که او در مدرسه انجام داده است توجه کنید.

اگر کاردستی یا وسیله ای را ساخته، انشایی را نوشته، نقاشی زیبایی کشیده و یا آزماشی را انجام داده است، به کارش توجه کنید.

در مورد آن از او سوال بپرسید، درباره‌ی نحوه‌ی ساختش توضیح بخواهید و از او بپرسید که خود در مورد کارش چه احساسی دارد؟

دوست دارد دیگران چه چیزی را از کار او دریابند؟

اینکار به او نشان خواهد داد که فعالیت هایش اهمیت دارد.

دیگران برای تلاش هایش ارزش قائل اند و زحمت یا فکری را که پشت کارش نهفته است را درک کرده اند.

با اینکار اعتماد به نفس و خود باوری او نسبت به توانایی هایش روز به روز رو به افزایش خواهد رفت.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.