خیانت مردان

خیانت مردان

خیانت یعنی هر رابطه ای که یک زن یا مرد متاهل با زن یا مرد دیگری برقرار کند.

خیانت یکی از عوامل مهم فروپاشی زندگی زناشویی است ولی با این حال هر روزه در جامعه ما در حال افزایش است .

عدم رضایت عاطفی و جنسی از علل مهم خیانت همسران به هم می باشد.

خیانت کاری است که هیچ توجیهی ندارد و اگر هم به طلاق منجر نشود زخم حاصل از آن در زندگی مشترک خیلی دیر التیام پیدا می کند.

در این مقاله نشانه های خیانت شوهر را بیان می کنیم .

سردی رابطه عاطفی

این مورد را به سادگی می توانید در رابطه تان ببینید.

اگر همسرتان رفتارش با شما سرد شده است و به اندازه قبل به شما اهمیت نمی دهد.

دوست هم ندارد که رفتارش را اصلاح کند احتمال دارد در حال خیانت به شما باشد .

رفتارش بهتر یا بدتر از قبل شده است

بعضی از مردان زمانی که اشتباهی انجام می دهند.

برای جبران کار اشتباهشان و برای فرو نشاندن عذاب وجدان شان همسرشان را به رگبار محبت و توجه می گیرند.

در مقابل نیز مردانی هستند که وقتی خیانت می کنند از رابطه سرد شده اند و همسرشان برایشان هیچ اهمیتی ندارد .

بنابراین بد اخلاق تر و بی توجه تر از قبل می شوند .

پنهان کار شده است

یکی از نشانه های مردان خیانتکار دروغ گفتن زیاد و پنهان کاری است.

اگر می بینید شوهرتان روی موبایلش خیلی حساس شده است و آن را از خود دور می کند.

تماس هایی دارد که به همه شان جواب نمی دهد.

در خانه مدام مشغول گوشی اش است و در مورد کارهایی که می کند حرف نمی زند احتمالا چیزی هست که شما نمی دانید .

رابطه جنسی تان کم شده است

اگر رابطه عاطفی و به دنبال آن رابطه جنسی تان کم شده و شوهرتان تمایلی به رابطه جنسی با شما ندارد .

می تواند نشان دهنده خیانت باشد.

زیرا این نیازهای را جای دیگری برطرف می کند.

البته تقریبا نیمی از مردان نیز بدون اینکه در روابط جنسی شان تغییری ایجاد شود خیانت می کنند .

از شما زیاد انتقاد می کند

یکی دیگر از نشانه های خیانت مردان انتقاد و بهانه جویی است.

برخی از مردان وقتی که در شروع خیانت هستند یا کمی قبل از شروع خیانت بهانه گیر می شوند.

از چیزهایی که قبلا خوششان می آمده به تندی انتقاد می کنند.

مثلا از وضعیت خانه ، وضعیت ظاهری و غذاهای شما انتقاد می کنند در حالی که قبلا آنها را خیلی دوست داشته اند .

بیشتر از قبل با شما بحث و دعوا می کند

تعدادی از مردان وقتی در شرف خیانت هستند. دعوا و درگیری شان با همسرشان زیاد می شود.

انتقاد کردن و دعوا کردن هم بسیار شبیه به هم هستند و هم اینکه هر دو زمانی که فرد در شروع خیانت است زیاد دیده می شوند .

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.