دزدی کردن کودک

 دزدی کردن کودک

 دزدی کردن کودک

والدین معمولا وقتی می فهمند فرزندشان چیزی را که مال خودش نیست از جایی برداشته است خیلی وحشت زده می شوند و اصلا برایشان مهم نیست که این کار چه اهمیت دارد و آیا به خاطر می آورند که خودشان در کودکی چنین کاری کرده بودند یا نه. چیزی که فورا به ذهن آنها می آید صحنه ای است که فرزندشان را در آینده پشت میله های زندان ملاقات خواهند کرد.

بهترین برخورد با چنین مساله ای برداشتن گام هایی حساب شده برای آموزش صداقت و درستکاری و تصحیح این رفتار ناشایست است. والدین نباید در برابر این مساله بیش از حد لازم عکس العمل نشان دهند همان طور که نباید از کنار آن به سادگی بگذرند. این که این کار را به کلماتی مثل (قرض گرفتن ) و (امانت گرفتن) توجیه کنید به همان اندازه بد است که به خود کودک لقب دزد بدهید.

آموختن حس مالکیت در درمان دزدی کردن کودک

کودکان خود خواه و قلمرو گرا هستند. وقتی کسی جرات می‌کند به یکی از اموال کودک دست درازی کند نه تنها آنها جیغ می‌کشند ( مال منه) بلکه اغلب قلمرو حکومت آنها گسترده تر از دارایی هایشان می‌شود و به آنچه می خواهند هم می‌رسد. بسیاری از کودکان بارها با برداشتن یک شکلات از کنار صندوق فروشگاه یا اسباب بازی دوستشان موجب شرمندگی والدین خود شده اند.

بهتر است والدین مفهوم مالکیت را به کودک آموزش بدهند. با کودک به گونه‌ای بازی کنید که به او کمک کند تا چیزهایی را که مال اوست از چیزهایی که به او تعلق ندارد تشخیص دهد. به او بگویید در خانه بگردد و هر چیزی را که به او تعلق دارد اعلام کند. قرض دادن و قرض گرفتن و پس دادن را به کودک یاد دهید. سعی کنید به صورت عملی این مسایل را تمرین کنید.

آموختن مفهوم و معنای دزدی به کودک

درباره اعمال کودک بحث کنید. اگر بچه کوچکی چیزی را که مال او نیست برداشت با او صحبت کنید و به او بگویید : اگر کسی چیزی را که مال توست بدون اجازه بردارد چه احساسی خواهی داشت؟ از او بخواهید چیزی را که برداشته به صاحبش برگرداند. ولی از آنجایی که عذر خواهی برای کودکان کار مشکلی است او را مجبور نکنید بار اول عذر خواهی کند ولی روی عذرخواهی کودک کار کنید. به او آموزش دهید وقتی شیئی را می‌بیند و می‌خواهد آن را داشته باشد اول از شما یا هر کس دیگر سوال کند که آیا می تواند آن را بردارد یا نه.

آموزش مقاومت به کودک در مقابله با وسوسه ی دزدی

همه‌ی بچه ها باید یاد بگیرند وقتی وسوسه می شوند تا هر چیزی را که می‌خواهند داشته باشند یا آن را بردارند بتوانند خود را کنترل کنند. وقتی به صندوق یک سوپر مارکت می‌رسید اجناس اطراف ان محل را به کودک نشان دهید و بگویید اینها به او تعلق ندارد و نباید به آنها دست بزند. اگر درست عمل کرد و به چیزی دست نزد او را تحسین کنید و به خاطر اینکه در مقابل خواسته ش مقاومت کرده به او پاداش بدهید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.