چگونه مشکلات ذهنیت از خود منجر به خیانت ذهنی به همسر می شود؟

خیانت ذهنی به همسر

خیانت ذهنی به همسر

چرا مردان در رابطه ،خیانت میکنند؟

خیانت ذهنی به همسر چگونه اتفاق می افتد؟

در مقاله قبلی “چرا افراد در روابط خیانت می کنند” توضیح دادم که چگونه شما احساسات را با تاثیر هورمون های خاصی که در بدن شما منتشر می شود اشتباه می کنید، به عنوان یک نتیجه : دیدار کسی که جذاب است همراه با پدیدآمدن احساس عشق می تواند منجر به خیانت شود.

در این مقاله، توضیح خواهم داد که چگونه ذهنیت انسان از خود، که یک فرد در گذشته داشته، می تواند او را به یک فرد خیانتکار تبدیل کند.

آیا می دانید در افرادی که مشکلات ذهنیت درباره خود دارند، تمایل به خیانت در مقایسه با کسانی که ازخود خرسند و راضی هستند، بیشتر است؟

خیانت ذهنی به همسر

اگر کسی مشکل ذهنیت از خود داشته باشد (از خود احساس اطمینان نمی کند)، او ممکن است اعتیاد به برقراری ارتباط با دیگران پیداکند تا این امر به او کمک کند که بداند آیا جذاب است یا خیر..

ذهن ناخودآگاه شخص اجازه می دهد که به اجتماع معتاد شود؛ زیرا این تنها راهی است که او می تواند برای تاییدجذابیتش استفاده کند.

همانطور که پیشتر گفتم، فرد ممکن است به دنبال افراد جدید برای رسیدن به اهداف خود باشد تا بتواند چیزی را اثبات کند که در گذشته اثبات نشده است.

پس خیانت، برای رسیدن به چه هدفی صورت می گیرد؟

اگر کسی هنوز از ظاهر خود مطمئن نیست، ممکن است به دنبال تایید جنس مخالف برای متقاعد کردن خود باشد. بنابراین یک مرد ممکن است یک رابطه جدید را فقط برای دستیابی به تایید در مورد ظاهر خود، حتی بدون درک اینکه این،دلیل اصلی احساس جاذبه او نسبت به فرد جدیدی است که تازه ملاقات کرده است، آغاز می کند.

مطمئنا همه افرادی که مشکلات تصویر ذهنی ازخود دارند، خیانت نخواهند کرد، اما کسانی که از ارزش صادق بودن و شفافیت آگاهی ندارند بیشتر احتمال دارد که این کار را انجام دهند.

اگر یک کسب و کار ناتمام در گذشته دارید یا یک مسئله حل نشده عاطفی از گذشته ، مطمئن شوید که با آن برخورد می کنید، زیرا تا زمانی که این امر وجود دارد بر تمام جنبه های زندگی شما ، تاثیر می گذارد.

در واقع، بسیاری از کسانیکه نقش بازی میکند راکه هر روز می بینید، فقط به همین دلیل به یک بازیگر تبدیل شده اند. هرچند به نظر می رسد خیلی از آنها از نظر خودشان بسیار با اعتماد به نفس و جذاب از یک رابطه به سمت رابطه دیگرحرکت می کنند،اینکار فقط برای به دست آوردن نوعی تصدیق است،و در واقع آنها همیشه خودشان را ناتوان می دانند.

با فریب یک قربانی جدید ، این بازیگران چند روزی می تواند تایید به دست آورند و یا حداقل اعتقاد بر این است که این کار را انجام می دهند. اما به دلیل آنکه این مشکل ناشی از ذهن آنها است، معمولا احساس می کنند که پس از آنکه فردی آنها را دوست داشت، نیاز به تایید افراد بیشتری دارند، بنابراین به سمت هدف دیگری می روند.

بعضی از زنان نیز این کار را انجام می دهند

بر خلاف باورهای رایج، بازیگران زن نیز وجود دارند، اما به دلیل اینکه تعداد مردان از زنان بیشتراست، بعضی افراد به اشتباه فکر می کنند که بازیکنان تنها می توانند مرد باشند.

اگر یک زن از یک مشکل تصویرذهنی ازخود رنج برده باشد، ممکن است او نیز به چالش کشیده شود. البته، بسیار مهم است که توجه داشته باشیم که هر فردی که مشکلات تصویرذهنی ازخود دارد، خیانتکار نیست. فقط کسانی که خود کنترلی کم یا خودکفایی اندک دارند، در اثر این مشکل، تبدیل به یک فرد خیانتکار می شوند.

ما را در اینستاگرام همراهی کنید.