تفاوت عشق و سوء استفاده ی عاطفی

عشق و سوء استفاده ی عاطفی

آیا واقعا عاشقم است؟ یا فقط به خاطر نیازهایش با من است؟

جواب این پرسش ها وقتی بدست می آید که از رفتار شریک دلدادگی خود آگاه شده و شناختی عمیق از شخصیت وی بدست آورید.

به عنوان مثال، تصور کنید شرکی دلدادگی تان شخصیت نمایشی دارد. این موضوع نشانه ای است که می گوید شاید این فرد فقط برای خودنمایی با شما است!

البته ماجرا به این سادگی ها هم نیست اما این مثال ساده می تواند اهمیت شناخت شخصیت افراد را در مورد این موضوع که آیا فردی در حال سوء استفاده ی عاطفی است یا خیر توضیح دهد.

چگونه متوجه شوم فردی در حال سوء استفاده ی عاطفی از من است؟

قبلا از اینکه بدانید آیا فردی عاشق شما است یا خیر اول باید با شخصیت وی ونیاز های بطرف نشده ی وی آشنا شوید.

چه چیزهایی است که او در این دوره ی زمانی از زندگی اش بیشتر از همه به آنها نیاز دارد؟ آیا به پول نیاز دارد؟ آیا به عشق نیاز دارد؟ آیا به شما نیاز دارد؟

وقتی متوجه ی نیاز یک فرد شدید ( البته نه نیاز های ظاهری) می توانید به سادگی متوجه شوید

آیا هدفش از این رابطه این است که از شما سوء استفاده کند تا فقط نیاز های خود را برطرف کند یک آزمایش ساده برای اینکه متوجه ای این موضوع شوید این است که برای مدتی نیاز های وی را ارضا نکنید و سپس به پاسخ وی توجه کنید.

اگر دیگر با شما تماس نگرفت یا تمایلی به دیدن شما نداشت پس کاملا مشخص است که وی فقط برای برطرف کردن نیاز های خود است که با شما رابطه دارد.

خیلی مهم است که یاد بگیرید چگونه دروغ دیگران را تشخیص دهید؛ به خصوص کسانی که قصد و نیت واقعی خود را پشت یک رابطه ی عاشقانه پنهان کرده و از موقعیت خود سوء استفاده عاطفی می کنند.

خوشبختانه، مطالبی در این سایت وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا فریب های احتمالی این افراد را تشخیص دهید

سوء استفاده ی احساسی بدون اینکه خود متوجه باشد

گاهی اوقات، فردی ممکن است از شما سوء استفاده ی احساسی یا عاطفی کند در حالی که خود نیز متوجه نباشد.

این شرایطی است که در وابستگی رابطه ایجاد می شود یعنی زمانی که شخصی واقعا تصور می کند عاشق شما است در حالی که در واقعیت فقط از شما استفاده می کند تا احساس خوبی کسب کرده و مشکلات خود را فراموش کند!

در این شرایط، قصد و نیت واقعی وی ممکن است اصلا بد نباشد، اما مشکل اینجاست که وی خود آگاه نیست که در حال سوء استفاده  عاطفی از شما می باشد.

آینده ی چنین رابطه ای غیر قابل پیشبینی است و در بسیاری از مورد ها، با جدایی پایان می گیرد

می دانم از من سوء استفاده عاطفی می کند.

اگر مطمئن هستید که عشق تان در حال سوء استفاده از شما است پس همین الان باید تصمیم به جدایی و فراموشی وی بگیرید.

همیشه در دوره های مشاوره ی خود بر روی این موضوع تاکید کرده ام که اگر همه ی راه های ممکن برای ترمیم و بهبود رابطه ی خود را امتحان کرده اید دیگر وقت آن است که به رابطه ی خود پایان دهید

رابطه ای که فقط در جهت بطرف کردن نیاز های شخصی ایجاد شود در نهایت فقط باعث عقب افتادن شما از اهداف، ایجاد احساسات منفی و در نهایت منجر به یک جدایی اجتناب ناپذیر می شود.جهت مطالعه بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید

به اینستاگرام بیایید.