چگونه مردان و زنان جذابیت را درک می کنند؟

برداشت مردان و زنان از جذابیت

چگونه مردان و زنان جذابیت را درک می کنند؟

چگونه مردان و زنان جذابیت را درک می کنند؟

با پیشرفت دستگاه های تصویربرداری مغز، امکان پیدا کردن مناطق مغز انسان در هنگام مواجه شدن با محرک های خاصی وجود دارد .

در یک آزمایش با آوردن تعدادی ازمردان و زنان دردستگاهی که می تواند تغییرات فعالیت های مغز را تشخیص دهد قرارگرفتند.

به هر دو مرد و زن تصاویری از عاشقان فعلی شان را نشان دادند، که می گفتند خیلی دوستشان دارند و تغییرات فعالیت های مغزی آنها ثبت شد.

برای مردان، وقتی که عکس معشوقه آنها را نشان می دادند، منطقه ای که مسئول پردازش تصویری بود فعال ترین نقطه بود. برای زنان، زمانی که تصاویر را نشان دادند منطقه ای که مسئول یادآوری حافظه بود فعال ترین منطقه بود!

درک جذابیت مردان و زنان

این مطالعه و بسیاری مطالعات دیگر ثابت کرده است مردان نسبت به زنان به ظاهر فیزیکی اهمیت بیشتری می دهند، در حالیکه زنان نسبت به مردان به شخصیت و درآمد بیشتر توجه می کنند این به این معنا نیست که مردان سطحی هستند، فقط به این معنی است که ظاهر فیزیکی در بالای لیست اقلام مورد نظرشان قرار دارد.

اگر شما زن هستید، ظاهر را با زیبایی صورت اشتباه نکنید زیرا مطالعه دیگری نشان داده است که یکی از مهم ترین چیزهایی که مردان به دنبال آن هستند، نسبت کمر به دور باسن است.

به عبارت دیگر، اگر شما دارای اندامی مناسب هستید، برای مردان بسیار جذابتر خواهد بود، حتی اگر فکر می کنید چهره تان خیلی جذاب نیست مطالعه نشان می دهد که زنان می توانند در قبال درآمد یا شخصیت خوب فداکاری کنند.

چرا مردان به ظاهر اهمیت میدهند؟

در کتاب «روانشناسی جاذبه جسمی»، گفته شده که با توجه به دیدگاه بیولوژیکی، زنانی که دارای نسبت دور کمر به دور باسن مناسبی هستند که0.8است، لبهای کامل و چهره متقارن تری دارند ، سالم تر و بارور تر هستند.

مردان به طور فطری برای یافتن زنانی که بیشتر بارور هستند، طراحی شده اند تا احتمال بدنیا آوردن فرزند را افزایش دهند. بنابراین زیبایی می تواند چیزی بیش از نشانه ای از سلامت و باروری یک زن باشد

چرا زنان بدنبال شخصیت و درآمد فرد مقابل هستند؟

اکثر مردان در تمام طول زندگی خود قدرت باروری دارند و به همین دلیل ممکن است به نظر برسد که اهمیت آن در مقایسه با سایر چیزهایی که تعیین می کنند پدران خوبی هستند یا نه، کمتر باشد

مردان دارای منابع درآمدی بیشتر می توانند بهتر نیازهای فرزندانشان را تامین کنند و در نتیجه پدران بهتری می شوند .

مردی که دارای ویژگی های شخصیتی خوب مانند شجاعت و جاه طلبی باشد، می تواند محافظ خوبی از خانواده باشد و بنابراین برای زنان جذاب تر است

به همین دلیل است که زنان ممکن است قبل از اینکه بتوانند با یک مرد وارد رابطه شوند، نیاز به زمان دارند و به همین دلیل است که یک مرد می تواند پس از دیدن یک زن با او وارد رابطه شود.

مردان و زنان متفاوت هستند(جذابیت)

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که برای مردم هنگام تلاش برای درک جذابیت اتفاق می افتند این است که فرض می کنند هر دو جنس یکسان فکر می کنند.

به همین دلیل است که شما ممکن است مردی را پیدا کنید که نگران ظاهرخود باشد و همین دلیل است که ممکن است زنی را پیدا کنید که به دنبال داشتن ظاهر زیبا نباشد.دو کاری که زنان باهوش برای جذب مردان باهوش می کنند

کلید جذب جنس مخالف، درک تفاوت بین شیوه ای است که مرد و زن فکر می کنند.

به اینستاگرام بیایید