فرد مغرور

فرد مغرور

 فرد مغرور (غرور)

 فرد مغرور (غرور)

ماهیت انسانهای مغرور:

مغرور به حالت احساسی گفته می ‌شود که در آن شخص برای خود ارزش بسیار زیادی قائل است و در مقابل تواضع و نیستی بکار می ‌رود. فکر اینکه شخص از همه کس و همه چیز خود را بالاتر می ‌داند .پیامدهای مغروریت  تمام زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و باعث تخریب زندگی خود فرد و دیگران می شود.

غرور نتیجه ترس انسانهای ضعیف است

معمولاً مغروریت  نتیجه ترس از خالی بودن و ضعیف بودن افراد می باشد و این ضعف است که باعث می شود تا افراد احساس غرور و خودپسندی برای مخفی نگه داشتن این ضعف را داشته باشند. بنابراین این گونه افراد بیشتر خود را از جمع دور می سازند.

با بیان اینکه یکی از برخورد هایی که باید با اینگونه افراد داشت، بی توجهی نسبت به غرور آنان است، افزود: و همراه با بی توجهی به آنان نشان دهیم که مغروریت  و رفتار غرور آمیز شان چه اثر منفی در ما ایجاد می کند.

یادمان باشد که در مجموع انسانها با هم برابرند و هر انسانی دارای برخی ویژگی ها و استعداد هایی است که او را از دیگران متفاوت می سازد ولی این دلیل بر برتری او از دیگر انسانها نیست.

افراد خود شیفته که احساس برتری آنان با حس حق بودن شان همراه است ، معمولاً افرادی هستند که فکر می کنند چیزی دارند که دیگران ندارند.

جرات مندی و شجاعت غرور نیست

جرات مندی و شجاعت را نباید با حس غرور اشتباه گرفت، گفت: آن چیزی که از غرور نیاز است نباید نامش را غرور نامید، بلکه باید جرات و شجاعت نامید.

طبیعتاً هر انسانی لازم است که دارای این دو صفت باشد این دو صفت مهارتی اکتسابی است و والدین باید به آموزش آنان به کودکان خود بپردازند.

شجاعت و جرات مندی یعنی اینکه ما در رابطه با آن چیزی که حق خود می دانیم و در قوانین و عرف و فرهنگ خود حق خود محسوب می شود پافشاری کنیم و خود را در این پافشاری مهم بدانیم، جرات و اینکه آن را در حضور دیگران ابراز کنیم شجاعت است.راههای جذب مردان مغرور چیست؟

بنابراین؛ اگر این دو صفت از حد خود عبور می کند مطمئناً می توان نام آن را غرور نامید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید