اختلال لکنت زبان در کودکان

اختلال لکنت زبان در کودکان

لکنت زبان یه مشکل گیج کننده  و خسته کننده برای گوینده و شنونده است.

نشانه‌های لکنت زبان عبارت است از: تکرارهای سریع اولین حرف کلمات کشیدن بیش از حد صداهایی مثل یی.آ.او در وسط کلمات و توقف و ایست کلمات یا بخش یا عبارت. تقریبا 1 درصد جمعیت کشور‌های غربی لکنت زبان دارند که بیشتر این افراد مذکر هستند.

 لکنت زبان از چه سنی به وجود میآید 

اختلال لکنت زبان معمولا یک رخداد تکاملی موقتی در میان کودکان 2تا 5 سال است که با روان شدن کودک در استفاده از زبان مادری از بین می رود.

لکنت این کودکان در هنگام ناراحتی خستگی یا هیجان افزایش پیدا می کند.

از میان کودکانی که پس از 5 سالگی لکنشان برطرف نشده است 80 درصد آنها تا انتهای دوره‌ی بلوغ بهبود می‌یابند.

اولین لکنت زبان ها را نادیده بگیرید

با کودک به طور صحیح صحبت کنید ولی انتظار نداشته باشید به پختگی شما باشد. بکوشید مادامی که توانایی‌های خود را در به کارگیری زبان گسترش می‌دهد با صبر و حوصله ی فراوان به او گوش فرا دهید. جملات کودک را تمام نکنید.

فضای آرام ایجاد کنید. خودتان با آرامش صحبت کنید اما از کودکتان نخواهید که آرام تر صحبت کند چرا که کودک هنگام صحبت کردن باید احساس راحتی کند. درباره‌ی لکنت زبان او اظهار نظر نکنید.

برچسب کند زبان به کودک نزنید. نزد خود تصور کنید که نگران بودن از تلفظ صحیح هر کلمه چه احساسی به شما می دهد.

تاثیر آرامش درصحبت کردن برای درمان لکنت زبان

اختلال لکنت زبان اغلب به دنبال نگرانی کودک از صحبت کردنش افزایش می‌یابد.

وقتی لکنت با واکنش یا اظهار نظر منفی روبرو شود نگرانی به ترس بدل خواهد شد و ترس موجب سفت شدن تارهای صوتی و سخت شدن تنفس می شود و در نتیجه صحبت کردن را حتی مشکل‌تر از پیش می‌کند.

به کودک سینه و شکم خود را شل کند .کودک باید این فعالیت را روزی چند بار تمرین کند تا بتواند بر لکنت زبانش غلبه کند.

تاثیرتنظیم تنفس در درمان لکنت زبان کودکان

سخن گفتن نیازمند عبور هوا از کنار تارهای صوتی است. چگونگی تنفس کودک روی صحبت کردن او تاثیر می گذارد. بسیاری از کودکان دچار لکنت زبان در هنگام صحبت کردن نفس نفس می زنند و در واقع نفس آنها بند می‌‌آید.

تنفس عمیق و منظم از دهان را به کودک بیاموزید و به او بگویید قبل از صحبت کردن نفس بگیرد ( دم) و در طول صحبت نفس خود را بیرون دهد (بازدم). کودک را وا دارید تا درست پس ازآغاز لکنت صحبت را متوقف و سکوت کند.

کودک باید با صدای کوتاه صحبت کند. فردی که دچار لکنت زبان است در حالتی که زیر فشار و تنش باشد به طور طبیعی صدایش را بلند می‌کند. برای درمان لکنت زبان بهتر است از مشورت یه مشاور کودک بهره ببریم.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.