خیانت پایان رابطه

خیانت پایان رابطه

خیانت پایان رابطه نیست

آیا باید از کسی که شما را فریب داده، جداشوید؟

اول از همه، اجازه دهید بگویم که از نظرمن خیانت کاری بسیار بد و غیر اخلاقی است، اما آیا به این معنی است که خیانت باید پایان رابطه را نشان دهد؟

قبل از این که به این سوال پاسخ دهم، اجازه دهید چند نکته درباره خیانت را روشن کنم. بیایید دو نمونه متفاوت را در نظر بگیریم. بیایید فرض کنیم که یک مرد با زنی ازدواج کرده که خیلی دوستش نداشته، بعدها او یک زن دیگر را ملاقات کرده،و به همسرش خیانت کرده. بیایید این را مورد A بنامیم.

حالا بگذارید مورد B را بررسی کنیم که در آن مرد با همسرش ازدواج کرده چون او را بسیار دوست داشته و سپس یک روز احساس کرده که می خواهد چیزی نو به زندگی جنسی خود بیاورد و سپس به همسرش خیانت کرده. (مورد B)

آیا به این معنی است که هر دو زن باید روابط خود را به محض اینکه متوجه خیانت شوند، پایان دهند؟

نه. واضح است که رابطه A باید پایان یابد به این دلیل که مرد،به همسرش خیانت کرده است چون او را دوست ندارد، اما در مورد B، اگرچه مرد کار بسیار وحشتناکی انجام داده، اما هنوز هم همسرش را دوست

من به هیچ وجه سعی در دفاع از خیانت ندارم، اما سعی می کنم تا روشن کنم که ذهن یک مرد نسبت به ذهن یک زن در مورد جنسیت متفاوت است.
مطالعات و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد مردان در واقع یک وجهی نیستند. اما این بهانه ای برای خیانت نیست بلکه  می تواند به یک زن کمک کند تا بداند چگونه مرد میتواند او را دوست داشته باشد و هنوز درمورد دیگران رویاپردازی کند.

مردان در مقابل زنان

در حالی که زنان معمولا به دنبال رابطه جنسی با فردی هستند که احساسی به او دارند، مردان به دنبال رابطه جنسی هستند. یک مرد می تواند یک زن را دوست داشته باشد و با این حال درمورد 10 زن دیگرهم خیالپردازی کند و دلیل این امر این است که مغز مرد اینگونه کار می کند

یک مرد از راه چشم،جذب زنان می شود؛مکانیسمی که نمی تواند متوقف شود. و خیانت میکند یک مرد می تواند همسرش را دوست داشته باشد و گرنه با یک زن دیگر وارد رابطه جنسی می شود. این بدان معنا نیست که یک مرد به آن زن احساسی داشته ، فقط نشان می دهد مغز مرد چگونه کار می کند.

خب معنی اینها چیه؟

بدان معنی است که اگر یک مرد به همسرش خیانت کند، قبل از اینکه رابطه اش را به پایان برساند، باید بداند چرا این خیانت اتفاق افتاده است. اگر این اتفاق افتاده به این دلیل که مرد عاشق کسی شده یا به این دلیل که او احساس دیگری به یک زن دیگر پیدا کرده، پایان دادن به رابطه ممکن است درست باشد. اگر این اتفاق افتاده به این دلیل که مرد فقط می خواسته رابطه جنسی با زن دیگری داشته باشد، زن باید همواره او را درک کند ؛ درست است که مرد،کار بسیار وحشتناکی انجام داده، اما هنوز لایق تکه تکه کردن نیست.

وقتی زنان خیانت میکنند

بعضی وقتی که یک زن خیانت می کند فکر می کنند درجامعه شیوه جدیتری از خیانت مد شده ،زیرا نسبت به زنان نگاه تبعیض آمیز دارند، اما این اصلا درست نیست.

زنان معمولا قبل از اینکه باور کنند که او می تواند شریک آینده خوبی باشد، معمولا به یک مرد جذب نمی شود. به عبارت دیگر، زمانی که خیانت از یک زن سرمی زند، معمولا یک نشانه قدرتمند است که او به شخص دیگری احساس دارد یا اینکه اوعاشق مرد دیگری است.

اما زمانی که یک مرد خیانت می کند، ممکن است یا ازروی عشق باشد یا کنترل کمی بر نیازهای طبیعی که توسط مغز مردانه به او تحمیل می شود، داشته باشد.