آیا جملات تاکیدی مثبت واقعا تاثیری دارند یا خیر؟

 جملات تاکیدی مثبت

آیا جملات تاکیدی مثبت واقعا تاثیری دارند یا خیر؟

بر اساس نتایج جدید، افرادی که با کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند وقتی جملات تاکیدی مثبت را برای افزایش اعتماد به نفس تکرار می کنند احساس بدتری پیدا خواهند کردند در حالی که افراد با اعتماد به نفس وقتی همین کار را انجام دهند اعتماد به نفس بیشتر پیدا خواهند کرد

پس چرا جملات تاکیدی مثبت برای بعضی افراد جواب می دهد و برای بعضی بی فایده است؟

چرا گاهی اوقات جملات مثبت تاکیدی جواب می دهد و در زمان های دیگر نتایج بد به جا می گذارند؟

در این مقاله به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد و به شما واقعیت را در مورد تاثیر  این جملات خواهم گفت.

واقعیت در مورد جملات تاکیدی مثبت

چگونه گوش دادن به آهنگ تحریک کننده ی انگیزه فقط وقتی می تواند باعث بر انگیختن شما شود، که انگیزه داشته سعی کنید به یک آهنگ محرک وقتی کاملا افسرده هستید گوش دهید تا متوجه شوید هرگز تاثیری بر روی شما نخواهد داشت.

دلیل اصلی این رویداد این است که تا وقتی ورودی های بیرونی مطابق با اعتقادات درونی شما نباشد، هیچ تاثیری بر روی شما نخواهند داشت.

همین موضوع در مورد جملات تاکیدی نیز درست است یعنی وقتی یک جمله ی صحیح را یا جمله ای که ضمیر ناخودآگاه تان به آن باور دارد را تکرار می کنید باعث می شوید یک تاثیر مثبت در شما ایجاد شود.

به هر حال اگر جمله ای را تکرار کنید که بر خلاف اعتقادات ضمیر ناخودآگاه باشد، جواب نخواهید گرفت و حتی ممکن است تاثیر معکوس نیز داشته باشد.

به ضمیر ناخودآگاه به عنوان یکی از دوستان تان نگاه کنید که به اندازه ی کافی باهوش است و متوجه می شود که کی به اون دروغ می گویید.

اگر واقعیت را به اون گوشزد کنید، شما را باور خواهد کرد اما در غیر اینصورت هرگز گفته های شما را نخواهد پذیرفت .

چه زمانی از جملات تاکیدی مثبت استفاده کنیم

بر اساس واقعیت هایی که تا کنون در مورد آن صحبت کردم، می توانیم به این نتیجه برسیم که فقط جملات تاکیدی که مطابق با باورهای کنونی شما باشد پذیرفته خواهد شد.

در دوره های کسب اعتماد به نفس توضیح داده ام کسانی که از جملات تاکیدی مثبت استفاده می کنند بیشتر اوقات به نتایج منفی خواهند رسید.

اگر هرگز در زنگی خود احساس اعتماد به نفس نداشته اید اما اگر همچنان به تکرار جملات تاکیدی ادامه می دهید و مثلا می گوید ” من با اعتماد به نفس هستم”، ضمیر ناخودآگاه جملات شما را بی معنی قلمداد کرده و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

این جملات تنها زمانی جواب می دهند که:

از آنها برای تقویت کردن باور های گذشته استفاده کنید: اگر کمی انگیزه در خود احساس کنید می توانید با تکرار جمله ای مثل ” من با انگیزه هستم”، باعث افزایش انگیزه ی خود شوید
چیزی نگویید که ضمیر ناخودآگاه تان باور نکند: ” من یک ابر مرد هستم”، پس چرا نمی توانم کسانی را که هر روز من را اذیت می کنند یا برای من قلدری می کنند از خود دور کنم.

به اینستاگرام بیایید.