آیا برون گراها و درون گراها می توانند باهم رابطه عشقی داشته باشند؟

 برون گراها و درون گراها

 برون گراها و درون گراها

 برون گراها و درون گراها

چرا خیلی از روابط شکست می خورند؟

آیا تا به حال ازخود نپرسیده اید که چرا بسیاری از روابط شکست می خورند؟

همیشه تعجب میکردم که چرا زوجهایی که یکدیگر را دوست داشتند، چند ماه پس از شروع رابطه ، می خواستند جدا شوند ؟

البته، دلایل زیادی برای شکست روابط وجود دارد اما یکی از مهمترین آنها این است که شما تفاوت بین خود و شریک زندگیتان را درک نمی کنید.

بعضی از افراد به راحتی بدون درک اینکه باید ابتدا ازخودشناخت درستی داشته باشند،تصور می کنند که احتمالا شریک زندگیشان را اشتباه انتخاب کرده اند.

آیا برون گراها و درون گراها می توانند باهم رابطه عشقی داشته باشند؟

بله، برون گراها و درونگرا ها می توانند باهم رابطه عاشقانه داشته باشند، اما اگر یکدیگر را خوب درک نکنند، ممکن است مشکلات زیادی بوجود آید. برونگراها اغلب دوست دارند به مکان هایی بروند که بتوانند با افراد جدید ملاقات کنند.

درون گراها که این واقعیت را درک نمی کند ممکن است از این موضوع که همسرشان همیشه از خانه دور است ناراحت شوند.

اگر این به عنوان نشانه ای از عدم عشق تفسیر شود، ممکن است مشکلات جدی در روابط بهمراه داشته باشد.

از سوی دیگر، درون گراها، مکان های ساکت و آرام تر را ترجیح می دهند.

اگر یک برونگرا، این را درک نکند، ممکن است فکرکند که همسرش نمی خواهد برای رفتن به جایی که می خواهد برود، او راهمراهی کند.

به عبارت دیگر، اگر هر دو درونگرا و برونگرا یکدیگر را کاملا درک نکنند، مشکلات ارتباطی زیادی ممکن است رخ دهد.

تفاوت بین درون گراها و برون گراها

تفاوت بین برون گراها و درون گراها در یک رابطه برون گراها ، معمولا با صدای بلند صحبت می کنند و همیشه دوست دارند با افراد جدید دیدارکنند. از سوی دیگر، گمان میرود که درونگراها تمایل دارند با خودشان تنها باشند.

برون گراها انرژی خود را با دیدن مردم و صحبت با آنها خالی می کند، در حالی که درون گراها با دوری از دیگران انرژی می گیرند.

اگر هر دو طرف به طور کامل متوجه نیازهای یکدیگر نباشند، هر زمان که یکی از آنها تلاش کند انرژی خود را تجدید کند،فرد دیگر نمیتواند به هدف او پی ببرد.

سؤالی که هر دوی درون گراها و برون گراها باید قبل از اینکه به یک رابطه واردشوند از خود بپرسند این است که:

آیا مایل هستید قربانی باشید؟

برون گراها باید در نظر داشته باشند که مجبور خواهند بود روزهای بیشتری را در خانه یا در مکان هایی که صدای بلند و یا شلوغ نیست، صرف کنند.

از سوی دیگر، یک درونگرا باید درک کند که ازاین پس بایستی بعضی روزهای خود را در خانه بگذراند و تنها بعضی روزها،به مکان های شلوغ برود. موفقیت یک رابطه در چنین موردی دراین است که چگونه هر شخص مایل است برخی از نیازهایش را قربانی کند تا ارتباط درستی بین آنها برقرار شود.

بعضی از درونگرا ها می توانند برون گرا شوند بعضی از افراد درونگرا هستند، به این علت که خجالتی هستند و یا مهارت های اجتماعی کافی ندارند.

به عبارت دیگر گاهی اوقات درونگرایی به ماهیت شخص بستگی ندارد، اما می تواند به علت سایر مشکلات شخصیتی باشد (همچنین ارتباط بین درون گرایی و افسردگی راببینید)

در چنین مواردی فرد برونگرا میتواند از طریق تشویق به فرد درونگرا کمک کند تا تبدیل به یک برونگرا شود.

سالها پیش وقتی که با خجالت، خودکم بینی و عدم اعتماد به نفسم مبارزه می کردم، یک درونگرا بودم.

همانطور که شروع به مطالعه روانشناسی کردم، توانستم بر مشکلات شخصیتی ام فائق آیم و تبدیل به یک برونگرا شدم.

به عبارت دیگر، بعضی از درونگراها در حقیقت بی نظیر هستند. در نظر داشته باشید که این امر همیشه در مورد همه صادق نیست و، اگر شما برونگرا هستید، تصورنکنید که هر دو شما به همان صورت باقی می مانید. بله، ارتباطات موفق بسیاری بین برون گراها و درون گراها وجود دارد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید