آيا افراد مي توانند تيپ شخصيتي خود را تغيير دهند؟

تیپ شخصیتی

تیپ شخصیتی

آيا افراد مي توانند تيپ شخصيتي خود را تغيير دهند؟

خوشبختانه پاسخ به اين سوال مثبت است.

فرقي نمي كند تيپ شخصيتي شما كدام نوع باشد.
شما مي توانيد تيپ شخصيتي خود را تغيير دهيد يا حداقل يك ويژگي از شخصيت خود را تغيير دهيد.

اما قبل از هر چيز به نكات زير توجه داشته باشيد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

ـ اجازه ندهيد آزمون هاي شخصيتي شما را فريب دهند.

بسياري از افراد برخي آزمون هاي شخصيتي را از خود مي گيرند و نتيجه آن را قطعي و صددرصد درست مي دانند.

اغلب پيش مي آيد كه نتيجه آزموني كه افراد از خود مي گيرند، بر زندگي آنان تاثير مي گذارد.

زيرا فرد فكر مي كند نتيجه به دست آمده از آزمون كاملاً درست است.

همين امر در زمين ناخودآگاه فرد تاثير مي گذارد.

به همين دليل اعمال فرد تحت تاثير افكارش قرار مي گيرد.

شخصيت انسان ها پيچيده تر از آن است كه بتوان با يك آزمون كوتاه همه ابعاد آن را شناخت.

ـ ما ويژگي هاي شخصيتي را به ارث نمي بريم.

ما ويژگي هاي شخصيتي را از والدينمان به ارث نمي بريم و در عين حال ويژگي هاي شخصيتي ما به دليل ژن هايمان تغيير ناپذير نيستند.

ممكن است فردي داراي تيپ شخصيتي A باشد.

اما فرزندانش به ترتيب داراي تيپ شخصيتي B,C,D باشد.
پس خودتان را با اين حرف كه ويژگي هاي شخصيتي ارثي هستند و نمي توان آنها را تغيير داد گول نزنيد.

شما هرگاه كه اراده كنيد مي توانيد خودتان را در جهت مثبت تغيير دهيد.

ـ سعي كنيد علل اصلي ضعف هايتان را بشناسيد.

مثلاً فردي با تيپ شخصيتي D از تاييد نشدن توسط ديگران مي ترسد.

پس چنين فردي بايد ابتدا سعي كند عزت نفسش را افزايش دهد.

با اين كار ساير نقاط ضعفش نيز اصلاح مي شود.

معمولاً ويژگي هاي منفي ما يك منشا اصلي دارد.

با تغيير آن منشا مي توان بسياري از مشكلاتي كه در پي آن به وجود مي آيد را از بين برده و اصلاح كرد.

نگاه کنید به (چگونه با تیپ شخصیتی حساس برخورد کنیم)